Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
022-Z/2023
4 500,00 € Peter Turan Civilná Ochrana Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
012-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
013-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
014-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
13. Marec 2023
Memorandum o spolupráci
023-Z/2023
0,00 € Fakulta sociálnych vied sv. Cyrila a Metoda v Trnave Úrad pre verejné obstarávanie
8. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080063764
004-Z/2023
1 742,08 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚVO
017-Z/2023
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
018-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
019-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
020-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
021-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
16. Február 2023
Dodatok č. 2 k Flotilovej poistnej zmluve pre havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 7710012442
003-Z/2023
5 936,84 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
9. Február 2023
Dohoda – Integračný zámer IS eForms na IS Centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy
006-Z/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
25. Január 2023
Zmluva o podnájme garážového státia G2100
005-Z/2023
Doplnená
504,00 € Lucron BTR, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
17. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
002-Z2023
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
16. Január 2023
Zmluva o vykonaní auditu
083-Z/2022
4 140,00 € AXENTA s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
12. Január 2023
,,Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci“
090-Z/2022
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
12. Január 2023
,, Dohoda o poskytovaní klasifikácií a číselníkov z Integrovaného štatistického informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky“
091-Z/2022
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
2. Január 2023
Kolektívna zmluva Úradu pre verejné obstarávanie na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2024 (č. zmluvy 095-Z/2022)
095-Z/2022
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie