Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
064-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
21. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla
066-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
19. September 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
072-Z/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
28. September 2023
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
077-Z/2023
0,00 € JUDr. Štefan Halický Úrad pre verejné obstarávanie
10. Október 2023
Memorandum o spolupráci
069-Z/2023
0,00 € Environmentálny fond Úrad pre verejné obstarávanie
19. Október 2023
Zmluva o spoločnom postupe pri verejnom obstavaní
75-Z/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2023
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb
086-Z/203
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
087-Z/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2023
Verejný prísľub
088-Z/2023
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
17. August 2011
Zmluva o kúpe zariadenia
001-001-0029809775
1,00 € Orange Slovensko a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
17. August 2011
Zmluva o kúpe zariadenia
001-001-0029809941
1,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
17. Júl 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
00371027
1,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
037-Z/2019
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
6. Jún 2022
Zmluva o.nájme nehnuteľnosti. Prenájom parkovacie/to miesta
020-Z/202T
1,00 € Prešovský samosprávny kraj, Úrad pre verejné obstarávanie
26. Máj 2016
Poistná zmluva č. 9240038371
033-Z/2016
1,10 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
1. Júl 2016
Poistná zmluva č. 9240040150
043-Z/2016
1,10 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Október 2016
Poistná zmluva č. 9240039969
068-Z/2016
1,10 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Október 2016
Poistná zmluva č. 9240042691
069-Z/2016
1,10 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
3. Október 2016
Poistná zmluva č. 9240041661
056- Z/2016
1,94 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
3. Október 2016
Poistná zmluva č. 9240041664
060- Z/2016
1,94 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie