Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
064-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
21. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla
066-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
19. September 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
072-Z/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
28. September 2023
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
077-Z/2023
0,00 € JUDr. Štefan Halický Úrad pre verejné obstarávanie
10. Október 2023
Memorandum o spolupráci
069-Z/2023
0,00 € Environmentálny fond Úrad pre verejné obstarávanie
19. Október 2023
Zmluva o spoločnom postupe pri verejnom obstavaní
75-Z/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2023
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb
086-Z/203
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
087-Z/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2023
Verejný prísľub
088-Z/2023
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
14. December 2023
Zmluva o partnerstve
099-Z/2023 (CRZ-IMPLEA:N20231211001)
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Úrad pre verejné obstarávanie
19. Január 2024
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
002-Z/2024
0,00 € Mgr. Ľubomír Kubička Úrad pre verejné obstarávanie
29. Január 2024
Poistenie storno poplatku a prerušenia cesty
004-Z/2024
0,00 € UNIQA pojisťovna, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Január 2024
Poistná zmluva - Krátkodobé cestovné poistenie
005-Z/2024
0,00 € Generali Poisťovňa Úrad pre verejné obstarávanie
5. Február 2024
Poistná zmluva - Krátkodobé cestovné poistenie
007-Z/2024
0,00 € Generali Poisťovňa Úrad pre verejné obstarávanie
20. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy
010-Z/2024
0,00 € UNIQA pojisťovna, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
1. Marec 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚVO
011-Z/2024
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s., Úrad pre verejné obstarávanie
4. Marec 2024
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovných cestách
012-Z/2024
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
12. Apríl 2024
Dohoda o používaní súkromného osobného motorového vozidla pri pracovných cestách
016-Z/2024
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
7. Máj 2024
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
021-Z/2024
0,00 € Ing. Michal Dudáš Úrad pre verejné obstarávanie
15. Máj 2024
Darovacia zmluva
023-Z/2024
0,00 € Trnavská arcidiecézna charita Úrad pre verejné obstarávanie