Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2016
Poistná zmluva č. 9240041752
075- Z/2016
2,20 € UNIQA poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. November 2016
Poistná zmluva č. 9240043122
077-Z/2016
2,20 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
9. December 2016
Zmluva č. ÚVV a ÚVTOS-7-26/34-2016 o vykonávaní pomocných prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
082-Z/2016
2,35 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Úrad pre verejné obstarávanie
25. Január 2017
Poistná zmluva č. 56502664
007-Z/2017
2,45 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
8. Jún 2017
Poistná zmluva č. 56503502
046
2,64 € Union poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Január 2016
Poistná zmluva č. 9240033886
006-Z/2016
3,30 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
18. Február 2016
Poistná zmluva č. 9240036120
012- Z/2016
3,30 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Máj 2016
Poistná zmluva č. 9240029087
034- Z/2016
3,30 € UNIQA poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
12. September 2016
Poistná zmluva č. 9240037566
052-Z/2016
3,30 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
5. Apríl 2013
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
012/2013
4,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
3. Marec 2016
Poistná zmluva č. 9240034713
017-Z/2016
4,40 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
16. Máj 2016
Poistná zmluva č. 9240037167
028- Z/2016
4,40 € UNIQA poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
26. Máj 2016
Poistná zmluva č. 9240036226
032-Z/2016
4,40 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
23. August 2016
Poistná zmluva č. 9240036795
049-Z/2016
4,40 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
11. Október 2016
Poistná zmluva č. 9240040030
062-Z/2016
4,40 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
6. December 2016
Poistná zmluva č. 9240042293
081-Z/2016
4,40 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Január 2017
Poistná zmluva č. 56502663
006-Z/2017
4,90 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
13. Jún 2016
Poistná zmluva č. 9240037588
037-Z/2016
5,24 € UNIQA poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Február 2017
Poistná zmluva č. 56502852
021-Z/2017
5,28 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
12. Apríl 2017
Poistná zmluva č. 56503141
033-Z/2017
5,28 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie