Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2016
Poistná zmluva č. 9240041673
059- Z/2016
5,50 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
12. Apríl 2017
Poistná zmluva č. 56503144
034-Z/2017
5,85 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
20. September 2016
Poistná zmluva č. 9240036481
053- Z/2016
6,01 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
23. Máj 2016
Poistná zmluva č. 9240038223
030- Z/2016
6,08 € UNIQA poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Október 2015
Poistná zmluva
037-Z/2015
6,60 € UNIQUA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
13. Jún 2016
Poistná zmluva č. 9240038751
038- Z/2016
6,60 € UNIQA poisťovňa, a. s Úrad pre verejné obstarávanie
3. Október 2016
Poistná zmluva č. 9240041665
057- Z/2016
6,60 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Marec 2017
Poistná zmluva č. 56502890
023-Z/2017
7,80 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
16. Jún 2016
Poistná zmluva č. 9240039117
040- Z/2016
8,80 € UNIQA poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
3. Október 2016
Poistná zmluva č. 9240041668
058- Z/2016
8,80 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
11. Október 2016
Poistná zmluva č. 9240040327
063-Z/2016
8,80 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
15. Február 2017
Poistná zmluva č. 56502778
011- Z/2017
10,56 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Február 2017
Poistná zmluva č. 56502850
019-Z/2017
10,56 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Február 2017
Poistná zmluva č. 56502851
020-Z/2017
11,70 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Marec 2017
Poistná zmluva č. 56503001
029- Z/2017
11,70 € Union poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Október 2016
Poistná zmluva č. 9240039953
066-Z/2016
13,20 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Marec 2017
Poistná zmluva č. 56503087
030- Z/2017
31,20 € Union poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
17. Júl 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A5119957
36,00 € : Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
6. Marec 2020
ZMLUVA O NÁJME MAJETKU ŠTÁTU
006-Z/2020
54,56 € Ministerstvo vnútra Slovenskej l'epubliky Úrad pre verejné obstarávanie
26. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 151/2008
045- Z/2013
66,00 € IURA EDITION spol. s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie