Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2015
Poistná zmluva
031-Z/2015
122,10 € UNIQA poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
31. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
065-Z/2019
158,40 € Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP Úrad pre verejné obstarávanie
18. Február 2016
Poistná zmluva č. 9240036180
014-Z/2016
158,98 € UNIQA poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
17. Február 2017
Poistná zmluva č. 56502789
015-Z/2017
170,24 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
14. Október 2016
Dohoda o splátkach dlhu
054-Z/2016
200,00 € PP Servis, spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
19. August 2019
Ukončenie platnosti Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
039-Z/2019
308,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
10. September 2019
Zmluva o výpožičke
045-Z/2019
389,28 € Trenčiansky samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
5. December 2019
Zmluva č. 1477/2019/OVP o nájme nebytových priestorov
067-Z/2019
472,27 € Banskobystrický samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
25. Január 2023
Zmluva o podnájme garážového státia G2100
005-Z/2023
Doplnená
504,00 € Lucron BTR, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
018-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
019-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
020-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
021-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
24. Júl 2023
Parkovací dekrét
056-Z/2023
540,00 € Slovnaft, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
22. November 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
072- Z/2016
584,00 € Národné osvetové centrum Úrad pre verejné obstarávanie
17. Január 2018
Dohoda o splátkach dlhu č. 061-Z/2017
061-Z/2017
600,00 € Obec Baďan Úrad pre verejné obstarávanie
25. Júl 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve (č. 9)
040-Z/2018
614,56 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Júl 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve (č. 10)
041-Z/2018
614,56 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Júl 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve č. 8
039-Z/2018
623,06 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve (č. 11)
071- Z/2018
641,52 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie