Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve (č. 12)
072-Z/2018
641,52 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve (č. 12)
073- Z/2018
641,52 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s Úrad pre verejné obstarávanie
31. Január 2024
Zmluva o podnájme garážového státia
003-Z/2024
660,00 € Lucron BTR, s. r. o., Úrad pre verejné obstarávanie
25. Júl 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve (č. 7)
038-Z/2018
693,12 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Marec 2024
Parkovací dekrét_008-Z_2024
008-Z/2024
720,00 € Slovnaft, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
18. November 2019
Prihláška do poistenia – príloha k flotilovej poistnej zmluve
059-Z/2019
727,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Október 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
035-Z/2020
839,81 € Trnavský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
16. November 2012
Objednávka služby všeobecné podania
034-Z/2012
864,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby – príspevková organizácia Úrad pre verejné obstarávanie
8. Október 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
054-Z/2019
883,00 € Prešovský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
9. Október 2017
Dohoda o splátkach
054-Z/2017
1 000,00 € Obec Radvaň nad Laborcom Úrad pre verejné obstarávanie
25. Marec 2024
Autorská zmluva o dielo
014-Z/2024
1 200,00 € Mgr. Jiří Šimon Úrad pre verejné obstarávanie
9. November 2018
Dohoda o splátkach
063-Z/2018
1 300,00 € RAINBOW ONE s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
22. Január 2016
Autorská zmluva o dielo uzatvorená podľa § 91 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v spojitosti s § 631-643 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
003- Z/2016
1 350,00 € JUDr. David Raus, Ph.D. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Január 2013
Súhrnný návrh poistnej zmluvy - Zmluva o poistení majetku
004-Z/2013
1 429,67 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
019-Z/2022
1 440,00 € Monitora s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
006-Z/2024
1 440,00 € Mediaboard Slovakia s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
14. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
011-Z/2022
1 500,00 € Peter Turan Civilná Ochrana Úrad pre verejné obstarávanie
18. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 071-Z/2023
071-Z/2023
1 500,00 € Obec Vislava Úrad pre verejné obstarávanie
28. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 073-Z/2023
073-Z/2023
1 500,00 € obec Kravany Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2013
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
049- Z/2013
1 552,90 € Lindström, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie