Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2013
Zmluva č. ÚVVaÚVTOS-7-28/34-2013 o vykonávaní pomocných prác
051- Z/2013
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Úrad pre verejné obstarávanie
30. December 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb serverhousing č. 31/DC/2012 zo dňa 19. 9. 2012
052-Z/2013
0,00 € DataCentrum Úrad pre verejné obstarávanie
30. Január 2014
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí služieb č. 5975017183
004-Z/2014
0,00 € KPMG Slovensko spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Marec 2014
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí služieb č. 5975017183
006-Z/2014
0,00 € KPMG Slovensko spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Apríl 2014
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb VEMA V4 CLOUD č. 2013/139
009-Z/2014
0,00 € Vema, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí práva na využívanie aplikácií č. 2014/015
010- Z/2014
0,00 € Vema, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. December 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 151/2008
024- Z/2014
0,00 € Wolters Kluwer s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
11. December 2014
Zmluva č. ÚVV a ÚVTOS-7-30/34-2014 o vykonávaní pomocných prác
025-Z/2014
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon Úrad pre verejné obstarávanie
13. Január 2015
Kloektívna zmluva
001-Z/2015
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zviizu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
4. Jún 2015
Dohoda č. OVO1-2015/000155-008
011-Z/2015
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad pre verejné obstarávanie
30. Jún 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávky, odbere a využívaní súboru informácií
013-Z/2015
0,00 € NEWTON Media, spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
9. Júl 2015
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
014-Z/2015
0,00 € Edenred Slovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
9. Júl 2015
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
016 – Z/2015
0,00 € VAŠA Slovensko, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
9. Júl 2015
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
017-Z/2015
0,00 € Ing. Michajla Kotočová Úrad pre verejné obstarávanie
9. Júl 2015
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
019-Z/2015
0,00 € Ing. Ján Vidrnák Úrad pre verejné obstarávanie
29. September 2015
Dohoda s centrálnou obstarávacou organizáciou (§ 10 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní)
028-Z/2015
0,00 € Ministerstvo vnútra SR. Úrad pre verejné obstarávanie
16. December 2015
Zmluva o vykonávaní pomocných prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
058-Z/2015
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Úrad pre verejné obstarávanie
4. Január 2016
Kolektívna zmluva na rok 2016
002-Z/2016
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
17. Február 2016
Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
011-Z/2016
Doplnená
0,00 € Spoločnosť AXA d.d.s., a.s., Úrad pre verejné obstarávanie
17. Február 2016
Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
009- Z/2016
Doplnená
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Úrad pre verejné obstarávanie