Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb – servis telefónnej ústredne
080-Z/2023
8 553,60 € ALCASYS Slovakia, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
14. Január 2022
Kúpna zmluva č. 001-Z/2022
001-Z/2022
8 784,00 € PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Úrad pre verejné obstarávanie
21. Jún 2013
Dohoda o poskytovaní odborných služieb
019-Z/2013
8 900,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
24. August 2020
Dohoda o splátkach dlhu
021-Z/2020
8 910,95 € Obec Čekovce Úrad pre verejné obstarávanie
31. Marec 2017
Zmluva č. 007/17 o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR
025-Z/2017
9 000,00 € Slovakia Online s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
8. Február 2021
Audit kybernetickej bezpečnosti
003-Z/2021
9 000,00 € AXENTA s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
7. Október 2019
Kúpna zmluva
052-Z/2019
9 084,00 € Gratex International, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb – Internetové pripojenie pre stále pracoviská ÚVO
104-Z/2023
9 576,00 € SWAN, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2023
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
100-Z/2023
9 590,40 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
12. Apríl 2013
Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre elektronické verejné obstarávanie – 2. oblasť
013-Z/2013
9 690,00 € KPMG Slovensko spol. s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
19. December 2023
ZMLUVA O DIELO
101-Z/2023
9 876,00 € Pomasle Studio s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2020
Dohoda o splátkach dlhu
027-Z/2020
9 978,45 € Obec Búč Úrad pre verejné obstarávanie
6. Jún 2012
Zmluva o poskytnutí služieb
025-Z/2012
10 000,00 € Aglo Solutions s.r.o . Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2020
Kúpna zmluva č. 029-Z/2020 (nákup licencií Acrobat Pro 2020)
029-Z/2020
10 220,00 € SOFOS, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
20. December 2012
Cenová dohoda
036-Z/2012
10 540,80 € Vema, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb a licenčná zmluva
076-Z/2022
Doplnená
10 695,00 € eWAY s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2013
Zinluva o poskytovaní poradensk)'ch služieb
009-Z/2013
11 400,00 € Stengl Consulting, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
22. Február 2012
Zmluva o dielo
17022012
11 474,40 € Media Knowledge, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Jún 2011
Popis služieb podpory Microsoft Premier Support
PS-107/11
11 520,00 € Microsoft Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
13. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
013-Z/2019
Doplnená
11 520,00 € Ing. Ján Vidrnák Úrad pre verejné obstarávanie