Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení činnosti registratúrneho strediska
037-Z/2022
23 700,00 € Ing, Michajla Kotočová Úrad pre verejné obstarávanie
25. August 2015
Zmluva o správe registratúry
025-Z/2015
23 700,48 € Ing. Michajla Kotočová Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2014
Zmluva o dodávke SRS a o poskytovaní s tým súvisiacich služieb č. UVO/2/2014
026- Z/2014
23 869,63 € EMEL BRATISLAVA, s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
4. Marec 2015
Rámcová dohoda
005 - Z/2015
23 998,80 € DATALAN, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
5. November 2014
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
022- Z/2014
24 000,00 € SLOVNAFT, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2014
Rámcova dohoda
027-Z/2014
24 000,00 € Datalan, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. December 2015
Zmluva č.201601-01 o poskytovaní služieb
059-Z/2015
24 000,00 € Aoi s.r.o Úrad pre verejné obstarávanie
31. Máj 2021
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
012-Z/2021
24 912,00 € KLINTON, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
11. Jún 2014
Podpora plnenia úloh ÚVO prostredníctvom zabezpečenia odborných stanovísk a znaleckých posudkov
014-Z/2014
25 000,00 € Úrad vlády SR Úrad pre verejné obstarávanie
10. Marec 2011
Dodatok č. 6 k zmluve č. 1997/2007 o nájme nebytových priestorov
1997/2007
25 026,84 € MERE Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
18. December 2019
Kúpna zmluva č. 074-Z/2019
074-Z/2019
25 800,00 € AGEM Computers, spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Január 2019
Dohoda o splátkach
007-Z/2019
25 865,86 € Obec Mútne Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 082-Z/2023
082-Z/2023
28 361,28 € O2 Slovakia, s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
12. September 2014
Dohoda o splátkach
019-Z/2014
28 424,53 € Nemocnice s poliklinikami n.o. Úrad pre verejné obstarávanie
20. Október 2020
Kúpna zmluva č. 034-Z/2020 (Počítačová zostava)
034-Z/2020
28 800,00 € DATALAN, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
11. Máj 2021
Rámcová kúpna zmluva na dodanie originálnych tonerov
011-Z/2021
28 964,76 € Clean-tonery, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. December 2022
Kúpna zmluva č. 080-Z/2022
080-Z/2022
29 500,00 € TEMPEST Úrad pre verejné obstarávanie
31. Máj 2018
Dohoda o splátkach
026-Z/2018
30 000,00 € Mesto Bardejov Úrad pre verejné obstarávanie
18. August 2022
Dohoda o splátkach dlhu
045-Z/2022
30 427,31 € Technické služby mesta Svidník Úrad pre verejné obstarávanie
2. December 2022
Kúpna zmluva č. 079-Z/2022
079-Z/2022
30 600,00 € I.S.D.D. plus, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie