Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2019
Kúpna zmluva č. 076-Z/2019
076-Z/2019
30 900,00 € DATALAN, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
11. November 2021
Dohoda o splátkach dlhu č. 034-Z/2021 uzavretá podľa§ 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
034-Z/2021
32 747,55 € Obec Nová Kelča Úrad pre verejné obstarávanie
4. November 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 065-Z/2022
065-Z/2022
32 959,47 € obec Lúč na Ostrove Úrad pre verejné obstarávanie
7. November 2022
,,Kúpna zmluva č. 074-Z/2022“ (Sieťové prepínače)
074-Z/2022
33 851,35 € I.S.D.D. plus, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
19. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
04-Z/2018
34 200,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
7. November 2022
,,Kúpna zmluva č. 075-Z/2022“ (Bezpečnostné brány)
075-Z/2022
34 500,00 € I.S.D.D. plus, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
1. December 2020
Dohoda o splátkach dlhu
036-Z/2020
34 561,14 € Inšpektorát práce Košice Úrad pre verejné obstarávanie
14. Apríl 2022
Dohoda o splátkach dlhu
022-Z/2022
34 994,13 € Obec Horné Štitáre Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Kúpna zmluva č. 099-Z/2022 (Softvér)
099-Z/2022
35 085,60 € AUTOCONT s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
19. December 2022
Kúpna zmluva č. 087-Z/2022
087-Z/2022
35 310,00 € flex-it, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. August 2019
Kúpna zmluva
038-Z/2019
35 900,00 € Autoprofit, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
4. September 2018
Dohoda o splátkach dlhu
054-Z/2018
36 467,09 € Obec Štiavnické Bane Úrad pre verejné obstarávanie
15. Február 2019
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb Prostredníctvom MOL Group GOLD palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
006-Z/2019
36 792,00 € SLOVNAFT, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
12. August 2014
Dohoda o splátkach
017- Z/2014
40 000,00 € Mesto Bardejov Úrad pre verejné obstarávanie
24. August 2021
DOHODA O SPLÁTKACH DLHU
020-Z/2021
40 661,00 € Obec Nová Ves Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Kúpna zmluva č. 096-Z/2022 (Softvér)
096-Z/2022
41 796,00 € TEMPEST a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
3. December 2019
Kúpna zmluva č. 063-Z/2019
063-Z/2019
41 808,00 € Gratex International, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Január 2020
Dohoda o splátkach dlhu č. 070-Z/2019
070-Z/2019
42 683,03 € Obec Golianovo, Úrad pre verejné obstarávanie
12. Jún 2019
Zmluva na zabezpečenie pozáručnej servisnej podpory pre IBM a LENOVO zariadenia
024-Z/2019
44 132,40 € NESS Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
18. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 083-Z/2023
083-Z/2023
44 904,80 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej Úrad pre verejné obstarávanie