Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2022
ZMLUVA O PARTNERSTVE
012-Z/2022
Doplnená
61 570,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
29. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodanie originálnych tonerov
026-Z/2022
Doplnená
75 994,56 € CLEAN TONERY, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb konzultanta pre účely realizácie projektu systém verejného obstarávania
036-Z/2019
77 112,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Jún 2023
Rámcová dohoda o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
055-Z/2023
81 355,85 € Up Déjeuner s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2021
Dohoda o splátkach dlhu č. 038-Z/2021
038-Z/2021
88 897,98 € Fakultná nemocnica Trenčín Úrad pre verejné obstarávanie
22. Október 2018
Dohoda o splátkach dlhu
057-Z/2018
90 158,99 € Mesto Svidník Úrad pre verejné obstarávanie
9. September 2020
Dohoda o prechode práv a povinností
017-Z/2020
90 580,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
5. December 2019
Kúpna zmluva č. 069-Z/2019 (nákup licencií)
069-Z/2019
92 000,00 € AUTOCONT, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 032-Z/2022
032-Z/2022
96 990,00 € flex-it, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Máj 2017
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
042- Z/2017
Doplnená
97 480,05 € KLINTON, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
9. November 2018
Dohoda o splátkach dlhu
062-Z/2018
99 499,08 € Mesto Veľké Kapušany Úrad pre verejné obstarávanie
12. September 2019
Kúpna zmluva č. 46 – Z/2019
046-Z/2019
103 080,00 € AGEM Computers, spol. s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
23. Január 2017
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2017
005-Z/2017
105 215,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
24. September 2018
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č. 1/2018
061-Z/2018
112 842,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad pre verejné obstarávanie
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
020-Z/2024 (CRZ-MIRRI SR: 633/2024)
120 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
16. August 2023
Dohoda a splátkach dlhu č. 062-Z/2023
062-Z/2023
130 478,67 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Úrad pre verejné obstarávanie
25. Máj 2021
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2021
010 – Z/2021
134 255,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
4. Júl 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č. 1/2019
030-Z/2019
134 500,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad pre verejné obstarávanie
30. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 038-Z/2023
038-Z/2023
135 180,71 € Alanata a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
6. September 2021
Dohoda o splátkach dlhu č . Ol 7-Z/2021
017-Z/2021
138 811,09 € Mesto Bánovce nad Bebravou Úrad pre verejné obstarávanie