Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2019
Hromadná poistná zmluva Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
019-Z/2019
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Máj 2019
DOHODA O UROVNANÍ
023-Z/2019
0,00 € eBIZ Corp s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
9. Júl 2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
029Z/2019
0,00 € Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline Úrad pre verejné obstarávanie
20. August 2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚVO
040-Z/2019
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s., Úrad pre verejné obstarávanie
24. September 2019
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu
047-Z/2019
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
1. Október 2019
Memorandum o spolupráci
051-Z/2019
0,00 € Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
1. Október 2019
Memorandum o spolupráci
050-Z/2019
0,00 € Americká obchodná komora v Slovenskej republike Úrad pre verejné obstarávanie
7. Október 2019
Memorandum o spolupráci
053-Z/2019
0,00 € Partnerstvá pre prosperitu (PPP), občianske združenie Úrad pre verejné obstarávanie
5. November 2019
Spoločné prehlásenie o vzájomnej spolupráci v oblasti rozvoja zodpovedného verejného obstarávania
058-Z/2019
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
6. December 2019
Memorandum o spolupráci
068-Z/2019
0,00 € Štátny pedagogický ústav Úrad pre verejné obstarávanie
31. December 2019
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, číslo zmluvy 013-Z/2019
066-Z/2019
0,00 € Ing. Ján Vidrnák Úrad pre verejné obstarávanie
27. Apríl 2020
Zmluva o spolupráci
11-Z/2020
0,00 € Ústav znaleckej činnosti Úrad pre verejné obstarávanie
7. September 2020
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚVO
023-Z/2020
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
4. November 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov ŽSK č. 702/2020/RÚ
037-Z/2020
0,00 € Žilinský samosprávny kraj, Úrad pre verejné obstarávanie
10. December 2020
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
041-Z/2020
0,00 € Vema, s.r.o., Úrad pre verejné obstarávanie
30. December 2020
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytnutí práva na využívanie aplikácií č. 2014/015
046-Z/2020
0,00 € VEMA, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Január 2021
Kolektívna zmluva Úradu pre verejné obstarávanie na rok 2021
002-Z/2021
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
4. Marec 2021
Výpoveď Dohody o voliteľnom volacom programe Magenta Office
004-Z/2021
0,00 € Slovak telekom, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
26. Marec 2021
Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou Routex
005-Z/2021
Doplnená
0,00 € OMV Slovensko s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Marec 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
007-Z/2021
0,00 € Ing. Tomáš Lepieš Úrad pre verejné obstarávanie