Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
009_Z_2021
0,00 € ZDRUŽENIE HLAVNÝCH KONTROLÓROV MIEST A OBCÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad pre verejné obstarávanie
14. Máj 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
008-Z/2021
0,00 € Mestská časť Košice-Stflré Mesto Úrad pre verejné obstarávanie
24. Máj 2021
Zmluva o spolupráci
006-Z/2021
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Úrad pre verejné obstarávanie
2. Jún 2021
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o správe registratúry uzavretej 11. 8. 2020
013-Z/2021
0,00 € Ing. Michajla Kotočová Úrad pre verejné obstarávanie
3. Jún 2021
Dohoda o mlčanlivosti
014-Z/2021
0,00 € PriecewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
18. August 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Z155
019-Z/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
22. September 2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚVO
022-Z/2021
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Október 2021
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
025-Z/2021
0,00 € Mgr. Ján Richnavský Úrad pre verejné obstarávanie
2. Október 2021
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
026-Z/2021
0,00 € Ing. Adriana Sitarčíková Úrad pre verejné obstarávanie
2. Október 2021
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
027-Z/2021
0,00 € Ing. Jaroslav Spaček Úrad pre verejné obstarávanie
22. November 2021
Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja
039-Z/202 I
0,00 € Univerzita Komenského Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2021
Zmluva o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja a Licenčná zmluva
049 – Z/2021
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ako súčasť UK zodpovedná za realizáciu projektu) Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2021
Zmluva o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja a Licenčná zmluva
048 – Z/2021
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ako súčasť UK zodpovedná za realizáciu projektu) Úrad pre verejné obstarávanie
12. Január 2022
Kolektívna zmluva Úradu pre verejné obstarávanie na rok 2022
005-Z/2022
Doplnená
0,00 € Závodný výbor základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
16. Február 2022
Memorandum o spolupráci
047-Z/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Slovensko IT, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
3. Marec 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/ÚVO
009-Z/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2022
Memorandum o spolupráci
013-Z/2022
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Úrad pre verejné obstarávanie
30. Marec 2022
Dohoda k prechodu práv a povinností
016-Z/2022 (CRZ - UV SR: 344/2022)
Doplnená
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo Úrad pre verejné obstarávanie
4. Apríl 2022
Dohoda o spolupráci
017-Z/2022
Doplnená
0,00 € Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Úrad pre verejné obstarávanie
10. Máj 2022
Hromadná poistná zmluva - Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
029-Z/2022
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie