Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2022
Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a Úradom pre verejné obstarávanie
027-Z/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
22. Jún 2022
Dohoda o spolupráci
034-Z/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
14. Júl 2022
Memorandum o spolupráci
038-Z/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
18. August 2022
Zmluva o výkone činnosti člena v osobitnej komisii
047-Z/2022
0,00 € AGM partners s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá – Papiernička
046-Z/2022
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
9. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 02/2021
055-Z/2022
0,00 € Stredná odborná škola potravinárska Úrad pre verejné obstarávanie
28. September 2022
Rámcová zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
062-Z/2022
0,00 € Univerzita Komenského Úrad pre verejné obstarávanie
4. Október 2022
Zmluva o spolupráci a o poskytnutí nebytových priestorov do užívania
063-Z/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
20. Október 2022
,,Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (ďalej aj ako „integračný SLA kontrakt“)“
059-Z/2022
0,00 € NASES Úrad pre verejné obstarávanie
2. November 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
056-Z/2022
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
8. November 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
057-Z/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
12. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
069-Z/2022
0,00 € Mestská časť Košice – Staré mesto Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
071-Z/2022
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
072-Z/2022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nehnuteľností
086-Z/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
28. December 2022
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorové vozidla na služobné a súkromné účely
097-Z/2022
Doplnená
0,00 € Mgr. Marek Motyka Úrad pre verejné obstarávanie
2. Január 2023
Kolektívna zmluva Úradu pre verejné obstarávanie na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2024 (č. zmluvy 095-Z/2022)
095-Z/2022
Doplnená
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
12. Január 2023
,,Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci“
090-Z/2022
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
12. Január 2023
,, Dohoda o poskytovaní klasifikácií a číselníkov z Integrovaného štatistického informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky“
091-Z/2022
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
17. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
002-Z2023
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie