Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Dohoda – Integračný zámer IS eForms na IS Centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy
006-Z/2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚVO
017-Z/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
13. Marec 2023
Memorandum o spolupráci
023-Z/2023
0,00 € Fakulta sociálnych vied sv. Cyrila a Metoda v Trnave Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
012-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
013-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
014-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
27. Marec 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z registra adries
007-Z/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
18. Apríl 2023
Zmluva o vydaní debetnej platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou a.s. (JUDr. Peter Kubovič)
011-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
18. Apríl 2023
Zmluva o vydaní debetnej platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou a.s.
010-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
18. Apríl 2023
Zmluva o vydaní debetnej platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou a.s.
009-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
2. Máj 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO
036-Z/2023
0,00 € Daniel Hevier - HEVI Úrad pre verejné obstarávanie
11. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
047-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
16. Máj 2023
,,Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (integračný SLA kontrakt) – elektronických služieb IS registra adries“
041-Z/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
17. Máj 2023
Hromadná poistná zmluva Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
045-Z/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
22. Máj 2023
Dohody o použití súkromného motorového vozidla
051-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
25. Máj 2023
Dohoda o integračnom zámere
034-Z/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo Úrad pre verejné obstarávanie
1. Jún 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z registra fyzických osôb – zabezpečenie integrácie medzi IS eForms a referenčným registrom FO prostredníctvom IS CSRÚ
039-Z/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
7. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste
057-Z/2023
0,00 € JUDr. Peter Šutera, PhD., LLM Úrad pre verejné obstarávanie
8. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
060-Z/2023
0,00 € Hudec Branislav, Mgr. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Jún 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
058-Z/2023
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave, právnická fakulta Úrad pre verejné obstarávanie