Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2013
Zmluva o spolupráci
CE 460/2012
0,00 € Václav Magid Slovenská národná galéria
28. Január 2013
Zmluva o spolupráci
CE 003/2013
Doplnená
0,00 € Kulturka, O. Z. Slovenská národná galéria
1. Február 2013
Zmluva o výpožičke
CE 011/2013
0,00 € Slovenská národná knižnica Slovenská národná galéria
1. Február 2013
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
CE 012/2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská národná galéria
1. Február 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 013/2013
0,00 € Slovenksé národné múzeum Slovenská národná galéria
22. Február 2013
Zmluva o dodávke a odbere tepla
2010168
Doplnená
0,00 € CZT Ružomberok, s.r. o. Slovenská národná galéria
22. Február 2013
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
CE 26/2013
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Slovenská národná galéria
22. Február 2013
Zmluva o dielo
01/S/2008
Doplnená
0,00 € KomBit-Alarm, s. r. o. Slovenská národná galéria
22. Február 2013
Zmluva o dielo
007/3
Doplnená
0,00 € MaR servis, s. r. o. Slovenská národná galéria
14. Marec 2013
Darovacia zmluva
CE 64/2013/01/2012/AR
0,00 € PaedDr. Alena Bugárová Slovenská národná galéria
14. Marec 2013
Darovacia zmluva
CE 66/2013/02/2012/AR
0,00 € MUDr. Pavol Breier Slovenská národná galéria
14. Marec 2013
Darovacia zmluva
CE 68/2013/03/2012/AR
0,00 € Ing. arch. Oľga Janáková Slovenská národná galéria
14. Marec 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
CE 93/2013
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská národná galéria
15. Marec 2013
Zmluva o výpožičke
CE 255/2012
Doplnená
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Slovenská národná galéria
18. Marec 2013
Zmluva o výpožičke
CE 51/2013
0,00 € Múzeum v Kežmarku Slovenská národná galéria
18. Marec 2013
Výpožičná zmluva
CE 24/2013
0,00 € Domenico Pirania Slovenská národná galéria
18. Marec 2013
Výpožičná zmluva
CE 25/2013
0,00 € Haus der Brandenburgisch-Preussischen Geschichte Slovenská národná galéria
5. Apríl 2013
Darovacia zmluva
CE 39/2013
0,00 € Peter Šimončík Slovenská národná galéria
5. Apríl 2013
Darovacia zmluva
CE 40/2013
0,00 € Petra Feriancová Slovenská národná galéria
5. Apríl 2013
Darovacia zmluva
CE 41/2013
0,00 € Ľubomír Titl Slovenská národná galéria