Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2015
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác
CE 641/2015
Doplnená
45 600 000,00 € HORNEX, a.s. / STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Slovenská národná galéria
25. Január 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-13/2012-M
Doplnená
13 976 008,00 € Slovenská národná galéria Úrad vlády Slovenskej republiky
17. December 2019
Rámcová dohoda Z13/20109-28
Z13/2019-28
6 451 212,00 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenská národná galéria
7. August 2013
Realizačná zmluva
DG 02
Doplnená
4 812 697,20 € TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. Slovenská národná galéria
28. November 2022
Zmluva o dielo o poskytovaní technologických služieb v Areáli SNG, Bratislava
Z14/2022-11
Doplnená
2 550 399,60 € INVIZO s.r.o. Slovenská národná galéria
13. August 2013
Realizačná zmluva č. DG 03
DG 03
Doplnená
1 624 597,20 € TENDER MEDIA GROUP,s.r.o. Slovenská národná galéria
24. Október 2022
Kúpna zmluva na realizáciu predmetu zákazky: "Interiér SNG" časť č. 1: Mobiliár
Z12/2022-3
1 519 824,42 € KONSEPTI bratislava s.r.o. Slovenská národná galéria
5. September 2022
Zmluva o dielo č. Z12/2022-2 na realizáciu predmetu zákazky "Interiér SNG" časť č. 2: Mobiliár vyrábaný na mieru
Z12/2022-2
Doplnená
1 342 353,54 € DREVONA INTERIORS s.r.o. Slovenská národná galéria
26. November 2013
Realizačná zmluva č. DG 04
CE 484/2013
Doplnená
969 999,60 € TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. Slovenská národná galéria
9. December 2016
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
Z13/2016-93
Doplnená
689 875,20 € VT Group a.s. Slovenská národná galéria
2. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služieb
CE 358/2014
Doplnená
649 800,00 € SGS Czech Republic, s.r.o. Slovenská národná galéria
2. Júl 2012
Kúpna zmluva
CE 182/2012
Doplnená
594 430,00 € MAC, spol.s.r.o. Slovenská národná galéria
12. Apríl 2013
Realizačná zmluva č. DG 01
DG 01
Doplnená
536 911,20 € TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. Slovenská národná galéria
3. September 2012
Zmluva o dielo
CE 223/2012
492 000,00 € HÍLEK a spol. Slovenská národná galéria
28. November 2012
Zmluva o dielo
SÚ-19/2012
Doplnená
666 517,16 € Hílek a spol., a.s. Slovenská národná galéria
13. Jún 2018
Dodatok č.8 k Zmluve o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005 pre akciu "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG"
Z14/2018-5
463 867,20 € A B.K.P.Š., spol. s r.o. Slovenská národná galéria
4. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2023-142
460 580,00 € papelote s.r.o. Slovenská národná galéria
20. Február 2014
Kúpna zmluva č. 1ZML140071
CE 50/2014
448 668,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská národná galéria
6. Júl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb č. 26/2021/MSNP zo dňa 11.04.2021
Z13/2023-5
428 520,00 € microform, s.r.o. Slovenská národná galéria
11. Apríl 2019
Dodatok č.9 k Zmluve o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005
Z14/2019-1
335 812,60 € A.B.K.P.Š., spol. s.r.o. Slovenská národná galéria