Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
34/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
16. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
35/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
16. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
36/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
16. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
37/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
16. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
38/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
16. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
39/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
16. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
40/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
16. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
41/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
16. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
42/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
16. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
43/210/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
24. Marec 2011
Zmluva o výpožičke
8/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Umelecká agentúra ART P CENTRUM, p.o.
1. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke
9/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Obec Drienovec
1. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke
10/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Turčianska knižnica v Martine
1. Apríl 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke
11/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Záhorská knižnica
1. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
19/2011/SaP
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská národná knižnica
4. Apríl 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) č. UNAS-MKSOR-SINT -01082007-1
21/2011/SaP
0,00 € TEMPEST a.s. Slovenská národná knižnica
6. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu
12/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
6. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu
13/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Obec Nová Dedina
6. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu
14/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Základná škola s materskou školou Gbely
6. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu
15/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Okresná knižnica Dávida Gutgesela