Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
110/2023/AUT
20,00 € Mgr. Iveta Babjaková Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
111/2023/AUT
0,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
112/2023/AUT
60,00 € doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., Ľudmila Šimková Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
113/2023/AUT
60,00 € PhDr. Emanuel Orban, PhD. Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
114/2023/AUT
45,00 € Ing. Ivana Poláková, PhD. Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
115/2023/AUT
0,00 € doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
116/2023/AUT
0,00 € PhDr. Elena Sakálová, PhD., Mgr. Milada Svetková Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
118/2023/AUT
0,00 € PhDr. Mária Zacharová Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
117/2023/AUT
0,00 € Mgr. Michal Tkáčik Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
119/2023/AUT
40,00 € Ing. Danica Zendulková Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
120/2023/AUT
30,00 € Mgr. Beáta Bellérová, PhD. Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
121/2023/AUT
30,00 € Mgr. Michal Petr Slovenská národná knižnica
1. December 2023
Zmluva o dielo
54/2023/ZZ
150,00 € Stanislav Hýbela Slovenská národná knižnica
29. November 2023
Zmluva o dielo
55/2023/ZZ
150,00 € Stanislav Hýbela Slovenská národná knižnica
27. November 2023
Poistná zmluva
20/2023/SaP
6,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
27. November 2023
Poistná zmluva
21/2023/SaP
18,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
27. November 2023
Poistná zmluva
22/2023/SaP
6,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
21. November 2023
Poistná zmluva
19/2023/SaP
4,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
14. November 2023
Poistná zmluva
18/2023/SaP
8,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
13. November 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
16/2023
0,00 € Milan Hronček Slovenská národná knižnica