Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
2/2011/SaP
0,00 € Marek Benca – SUPRA plus Slovenská národná knižnica
9. Marec 2011
Zmluva o výpožičke
3/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Slovenské národné múzeum
9. Marec 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1/2011/KPZ
Doplnená
0,00 € V-Elektra Slovakia, s.r.o. Slovenská národná knižnica
11. Marec 2011
Zmluva o zverení tovaru do ďalšieho predaja
6/2011/SaP
0,00 € Slovenská národná knižnica BELIMEX, a.s.
11. Marec 2011
Zmluva o zverení tovaru do ďalšieho predaja
7/2011/SaP
0,00 € Slovenská národná knižnica Slovenský spisovateľ, a. s.
11. Marec 2011
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode
10/2011/SaP
0,00 € Skanska SK a.s. Slovenská národná knižnica
14. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí stravovacích služieb č.2/2010 z 30.9.2010
9/2011/SaP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
1/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
2/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
3/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
4/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
5/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
6/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
7/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
8/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
9/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
10/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
11/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
12/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
15. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
13/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica