Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu
16/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Mestské kultúrne centrum
7. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
7/2011/ZZ
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská národná knižnica
11. Apríl 2011
Partnerská zmluva o úplnom partnerstve v Európskej knižnici
17/2011/ZZ
0,00 € Nadácia CENL Slovenská národná knižnica
14. Apríl 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
98/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
14. Apríl 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
99/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
14. Apríl 2011
Dohoda
100/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
14. Apríl 2011
Dohoda
101/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
14. Apríl 2011
Dohoda
102/410/2011
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
20. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci
21/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Apríl 2011
Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci
22/2011/ZZ
Doplnená
0,00 € Slovenská národná knižnica Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Apríl 2011
Dodatok č. 7 k zmluve o spolupráci
23/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
21. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke
24/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Matica slovenská
2. Máj 2011
Zmluva o dielo
27/2011/SaP
0,00 € Ing. Jozef Kozík Slovenská národná knižnica
3. Máj 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci
25/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Mesto Strážske – Mestská knižnica
3. Máj 2011
Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci
26/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
5. Máj 2011
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie
4/2011/SaP
0,00 € Ing. Anton Fedor, FEDOREX Slovenská národná knižnica
11. Máj 2011
Dodatok č. 7 k zmluve o spolupráci
27/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Ústredná knižnica SAV
11. Máj 2011
Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci
28/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11. Máj 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní kultúrneho a spoločenského podujatia
29/2011/ZZ
0,00 € Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenská národná knižnica
16. Máj 2011
LICENČNÁ ZMLUVA č. Z-015/2011
31/2011/SaP
Doplnená
0,00 € IURA EDITION spol. s r.o. , odštepný závod COMPRIS software Slovenská národná knižnica