Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2011
Dodatok č. 7 k zmluve o spolupráci
43/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Košický samosprávny kraj
13. Jún 2011
Dodatok č. 7 k zmluve o spolupráci
44/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Košický samosprávny kraj
17. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2011
7/2011/ZZ/NP
0,00 € Knižnica P. O. Hviezdoslava Slovenská národná knižnica
20. Jún 2011
Dodatok č. 7 k zmluve o spolupráci
45/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica, Košický samosprávny kraj
22. Jún 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci
46/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Galantská knižnica, Trnavský samosprávny kraj
24. Jún 2011
Dodatok č. 2/2011 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
38/2011/SaP
Doplnená
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Slovenská národná knižnica
28. Jún 2011
Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G
48/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Bankový inštitút vysoká škola, o.z. zahraničná vysoká škola
29. Jún 2011
Dodatok č. 8 k zmluve o spolupráci
49/2011/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
29. Jún 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní servisných služieb SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) č. UNAS-MKSOR-SINT-01082007-1
40/2011/SaP
0,00 € TEMPEST a.s. Slovenská národná knižnica
6. Júl 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
2/2011/PREV
0,00 € Slovenská republika - Úrad pre verejné obstarávanie Slovenská národná knižnica
13. Júl 2011
Darovacia zmluva
4/2011/DAR
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
13. Júl 2011
Darovacia zmluva
5/2011/DAR
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
13. Júl 2011
Darovacia zmluva
6/2011/DAR
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
13. Júl 2011
Darovacia zmluva
7/2011/DAR
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
13. Júl 2011
Darovacia zmluva
8/2011/DAR
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
13. Júl 2011
Darovacia zmluva
9/2011/DAR
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
13. Júl 2011
Darovacia zmluva
10/2011/DAR
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
13. Júl 2011
Darovacia zmluva
11/2011/DAR
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
13. Júl 2011
Darovacia zmluva
12/2011/DAR
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
13. Júl 2011
Darovacia zmluva
13/2011/DAR
0,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica