Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2018
Zmluva o dielo
3/2018/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
25. Marec 2019
Zmluva o dielo
6/2019/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
26. Máj 2020
Zmluva o dielo
14/2020/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
5/2022/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok
15. Marec 2024
Zmluva o dielo
3/2024/SaP
5 200,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok Slovenská národná knižnica
25. September 2012
Kúpna zmluva
25/2012/KPZ
5 000,00 € Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska Slovenská národná knižnica
4. Jún 2014
Partnership agreement Regarding Partnership in The European Library
23/2014/ZZ
5 000,00 € Stichting Conference of European National Librarians (CENL) Slovenská národná knižnica
11. November 2022
Kúpna zmluva
12/2022/KPZ
5 000,00 € doc. Robert Brun, akad. maliar Slovenská národná knižnica
31. Január 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
16/2024/AUT
5 000,00 € Andrea Hellová Slovenská národná knižnica
18. December 2012
Kúpna zmluva
56/2012/KPZ
4 879,00 € Prof. PhDr. Peter LIBA, DrSc. Slovenská národná knižnica
15. Február 2017
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
23/5300/2017
4 800,00 € Mgr. Lívia Fábryová Slovenská národná knižnica
29. Jún 2016
Čiastková zmluva na poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP
43/2016/SaP
4 779,60 € ENGIE Services a. s., EMM, spol. s r. o. Slovenská národná knižnica
12. August 2016
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
53/2016/SaP
Doplnená
4 660,00 € Peter Klaudíny s.r.o. Slovenská národná knižnica
28. November 2019
Čiastková zmluva č. 2 k Rámcovej dohode č. 1/2016/SaP
36/2019/SaP
4 599,10 € Tlačiareň P+M, s. r. o. Slovenská národná knižnica
15. December 2017
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
139/2017/AUT
4 500,00 € andrej & andrej s.r.o. Slovenská národná knižnica
21. December 2021
Kúpna zmluva
11/2021/KPZ
4 500,00 € Daniela Zacharová Slovenská národná knižnica
31. Október 2013
Zmluva o dielo
73/2013/SaP
4 499,00 € REPROservis Kováč, s.r.o., Slovenská národná knižnica
9. December 2013
Licenčná zmluva o použití autorského diela
305/2200/2013
4 200,00 € Ing. Arch. Vanda Krčíková, autorizovaný architekt Slovenská národná knižnica
7. Jún 2022
Zmluva o dielo
10/2022/SaP
4 095,00 € Slovenská národná knižnica Západoslovenské múzeum v Trnave
5. December 2017
Zmluva o dielo
52/2017/SaP
3 990,00 € Ing. arch. Peter Lepej Slovenská národná knižnica