Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2012
Zmluva o vytvorení a použití diela
1/500/2012
1 675,28 € Mgr. Martin Katuščák Slovenská národná knižnica
20. December 2012
Kúpna zmluva
59/2012/KPZ
1 644,00 € Ján BUZÁSSY Slovenská národná knižnica
30. Júl 2014
Darovanie finančných prostriedkov
5/2014/DAR
1 600,00 € EBSCO Slovenská národná knižnica
19. Október 2011
Zmluva o dielo
67/2011/SaP
1 595,00 € Slovenská národná knižnica Západoslovenské múzeum v Trnave
22. Marec 2013
Zmluva o dielo
3/2013/SaP
1 553,00 € Ing. arch. Martin Lepej - X – UNIFORM Slovenská národná knižnica
1. December 2020
Kúpna zmluva
8/2020/KPZ
1 551,00 € MUDr. Anna Kováčová-Habovštiaková Slovenská národná knižnica
24. Október 2016
Zmluva o poskytnutí servisných služieb na kopírovacie stroje a tlačiarne
71/2016/SaP
1 545,60 € Technik - servis HB, s.r.o. Slovenská národná knižnica
13. December 2013
Kúpna zmluva
33/2013/KPZ
1 540,00 € Daniela Zacharová Slovenská národná knižnica
11. December 2019
Kúpna zmluva
20/2019/KPZ
1 523,00 € Anna Eliášová Slovenská národná knižnica
2. Júl 2014
Zmluva o vytvorení a použití diela
153/5200/2014
1 500,00 € prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. Slovenská národná knižnica
24. Február 2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
1/5220/2015
1 500,00 € Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Slovenská národná knižnica
29. Apríl 2015
Zmluva o vytvorení a použití diela
38/6110/2015
1 500,00 € Peter Ďurík Slovenská národná knižnica
18. Máj 2016
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
31/1160/2016
1 500,00 € Mgr. art. Peter Klaudíny Slovenská národná knižnica
30. Máj 2016
Zmluva o zabezpečení koncertu
14/2016/ZZ
Doplnená
1 500,00 € Muzika s.r.o. Slovenská národná knižnica
27. Jún 2019
Kúpna zmluva
3/2019/KPZ
1 500,00 € Slovenská národná knižnica Kamil Molokáč
2. Marec 2020
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
27/2020/AUT
Doplnená
1 500,00 € PhDr. Klára Komorová, PhD. Slovenská národná knižnica
27. Apríl 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
32/2022/AUT
1 500,00 € Televízia Turiec, s. r. o. Slovenská národná knižnica
7. December 2023
Kúpna zmluva
1/2023/KPZ
1 500,00 € JUDr. Adriana Domanská Slovenská národná knižnica
14. November 2011
Kúpna zmluva
29/2011/KPZ
1 453,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
5. Október 2012
Kúpna zmluva
32/2012/KPZ
1 450,00 € Jaroslav Kuchta Slovenská národná knižnica