Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2012
Zmluva o uverejnení inzercie
12/2012/SaP
873,60 € MEDIATEL, spol. s.r.o., Slovenská národná knižnica
4. December 2012
Zmluva o dielo
53/2012/SaP
841,47 € RIPLAST s.r.o. Slovenská národná knižnica
1. December 2020
Kúpna zmluva
9/2020/KPZ
830,00 € doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Slovenská národná knižnica
16. Február 2016
Rámcová dohoda
3/2016/SaP
810,00 € Kodys Slovensko, s. r. o. Slovenská národná knižnica
13. Október 2017
Kúpna zmluva
8/2017/KPZ
808,00 € Ondrej Valach Slovenská národná knižnica
14. November 2011
Kúpna zmluva
31/2011/KPZ
800,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
25. September 2012
Kúpna zmluva
27/2012/KPZ
800,00 € Daniela PŘÍHODOVÁ Slovenská národná knižnica
11. December 2013
Kúpna zmluva
32/2013/KPZ
800,00 € PhDr. Pavol Stano Slovenská národná knižnica
10. Júl 2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela, Licenčná zmluva
58/2018/AUT
800,00 € Gabriela Kubíková Slovenská národná knižnica
2. Máj 2017
Zmluva o nájme
5/2017/ZZ NP
793,89 € Slovenská národná knižnica NEOGRAFIA, a.s.
13. Október 2017
Kúpna zmluva
7/2017/KPZ
781,00 € Dr. Martina Králiková Slovenská národná knižnica
23. Apríl 2019
Poistná zmluva
34/2019/ZZ
778,67 € Union poisťovňa, a. s. Slovenská národná knižnica
14. November 2011
Kúpna zmluva
36/2011/KPZ
765,00 € Fyzická osoba Slovenská národná knižnica
1. Október 2014
Kúpna zmluva
33/2014/KPZ
765,00 € Ing. Ľubomír Lámer Slovenská národná knižnica
6. Máj 2014
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
15/2014/ZZ
758,27 € Slovenská národná knižnica AS Selecta s. r. o.
14. Marec 2014
Zmluva o dielo
9/2014/SaP
756,00 € Dipl. Ing. arch. Ondrej Trangoš Slovenská národná knižnica
28. Apríl 2017
Darovacia zmluva
5/2017/DAR
750,00 € NABIMEX, s.r.o. Slovenská národná knižnica
7. Február 2019
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
139/2018/AUT
750,00 € PhDr. Klára Komorová, PhD. Slovenská národná knižnica
27. Február 2013
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
2/2013/SaP
Doplnená
749,76 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Slovenská národná knižnica
7. November 2017
Poistná zmluva
49/2017/SaP
727,05 € Union poisťovňa, a. s. Slovenská národná knižnica