Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2017
Zmluva o dielo
48/2017/SaP
6 559,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Slovenská národná knižnica
22. November 2021
Kúpna zmluva
6/2021/KPZ
6 500,00 € doc. Róbert Brun, akad. maliar Slovenská národná knižnica
19. December 2012
Zmluva o dielo
48/2012/SaP
6 338,26 € Mladostav, spol. s.r.o. Slovenská národná knižnica
7. Máj 2015
"Zmluva o vytvorení a použití diela"
72/6110/2015
6 000,00 € Mgr. art. Peter Klaudíny Slovenská národná knižnica
19. Jún 2017
Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
37/2017/SaP
5 992,80 € BREMER, s.r.o. Slovenská národná knižnica
10. September 2019
Zmluva o dielo
27/2019/SaP
Doplnená
5 908,26 € MAJTECH – STAV s.r.o. Slovenská národná knižnica
24. August 2016
Kúpna zmluva
14/2016/KPZ
5 751,00 € MUDr. Anna Kováčová-Habovštiaková Slovenská národná knižnica
15. Október 2013
Rámcová dohoda
66/2013/SaP
5 223,00 € Ladislav Tabačik – PRIEMTO Slovenská národná knižnica
10. Október 2011
Zmluva o dielo
65/2011/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
3. Júl 2012
Zmluva o dielo
30/2012/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
26. Jún 2013
Zmluva o dielo
25/2013/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
9. Apríl 2015
Zmluva o dielo
13/2015/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
9. Marec 2016
Zmluva o dielo
9/2016/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
24. Marec 2017
Zmluva o dielo
16/2017/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
23. Marec 2018
Zmluva o dielo
3/2018/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
25. Marec 2019
Zmluva o dielo
6/2019/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
26. Máj 2020
Zmluva o dielo
14/2020/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
5/2022/SaP
5 200,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok
25. September 2012
Kúpna zmluva
25/2012/KPZ
5 000,00 € Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska Slovenská národná knižnica
4. Jún 2014
Partnership agreement Regarding Partnership in The European Library
23/2014/ZZ
5 000,00 € Stichting Conference of European National Librarians (CENL) Slovenská národná knižnica