Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
75/2023/AUT
0,00 € Mgr. Martin Kováč Slovenská národná knižnica
25. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
24/2023/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica
12. Máj 2023
Zmluva o odprednášaní prednášky
25/2023/ZZ
130,00 € Richard Hašek Slovenská národná knižnica
12. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
26/2023/ZZ
0,00 € Česká centra Slovenská národná knižnica
12. Máj 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
23/2023/ZZ
100,00 € Mgr. Ľudmila Brisudová Slovenská národná knižnica
5. Máj 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
25/2023/AUT
100,00 € doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. Slovenská národná knižnica
4. Máj 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
26/2023/AUT
100,00 € Mgr. Dana Hučková Slovenská národná knižnica
2. Máj 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
21/2023/ZZ
100,00 € prof. Ing. Milan Konvit, PhD. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
22/2023/ZZ
200,00 € Mgr. Jozef Lenhart Slovenská národná knižnica
28. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
20/2023/AUT
300,00 € PhDr. Helena Saktorová, PhD. Slovenská národná knižnica
28. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
21/2023/AUT
300,00 € doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD. Slovenská národná knižnica
28. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
22/2023/AUT
300,00 € prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. Slovenská národná knižnica
26. Apríl 2023
Dohoda o spolupráci pri finančnej úhrade cien súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2022
18/2023/ZZ
700,00 € Slovenská národná knižnica BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
26. Apríl 2023
Zmluva o členstve v komisii
19/2023/ZZ
300,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Slovenská národná knižnica
26. Apríl 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
20/2023/ZZ
100,00 € Mgr. Dávid Baranko Slovenská národná knižnica
12. Apríl 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
16/2023/ZZ
0,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Slovenská národná knižnica
12. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
17/2023/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
4/2023/AUT
0,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
5/2023/AUT
0,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
6/2023/AUT
0,00 € Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Mgr. Marián Grupač, PhD. Slovenská národná knižnica