Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
43/2024/AUT
0,00 € prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
44/2024/AUT
0,00 € PhDr. Daniela Kodajová, PhD. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
45/2024/AUT
0,00 € Mgr. Peter Macho, PhD. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
46/2024/AUT
0,00 € Hana Zelinová Slovenská národná knižnica
30. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
14/2024/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Rímskokatolícka cirkev, farnosť Važec
30. Apríl 2024
Zmluva o prednesení príspevku
16/2024/ZZ
100,00 € Mgr. Lenka Maixnerová Slovenská národná knižnica
30. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu
21/2024/ZZ
400,00 € Mgr. Eva Pršová, PhD. Slovenská národná knižnica
30. Apríl 2024
Licenčná zmluva
39/2024/AUT
100,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
30. Apríl 2024
Zmluva o členstve v komisii
18/2024/ZZ
300,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Slovenská národná knižnica
30. Apríl 2024
Zmluva o účasti na besede
23/2024/ZZ
250,00 € doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D. Slovenská národná knižnica
26. Apríl 2024
MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
12/2024/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
22. Apríl 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
1/2024
0,00 € Silvia Kopas Slovenská národná knižnica
19. Apríl 2024
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
15/2024/ZZ
100,00 € Mgr. Peter Martinák Slovenská národná knižnica
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
7/2024/SaP
24 640,20 € Systeming, s.r.o. Slovenská národná knižnica
17. Apríl 2024
Poistná zmluva
10/2024/SaP
5,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
16. Apríl 2024
Zmluva o účasti na besede
13/2024/ZZ
100,00 € prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. Slovenská národná knižnica
11. Apríl 2024
Poistná zmluva
8/2024/SaP
16,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
10. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení podania umeleckých výkonov
36/2024/AUT
500,00 € Bc. Danuša Lúdiková Slovenská národná knižnica
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
11/2024/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Centrum voľného času
25. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
10/2024/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Oravská galéria v Dolnom Kubíne