Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
15/2024/SaP
14 784,00 € Top privacy services s.r.o. Slovenská národná knižnica
4. Jún 2024
Poistná zmluva
19/2024/SaP
21,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
4. Jún 2024
Zmluva o prednesení príspevku
26/2024/ZZ
100,00 € PhDr. Marta Záhradníková Slovenská národná knižnica
4. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
118/2024/AUT
350,00 € Mgr. Lívia Fábryová Slovenská národná knižnica
4. Jún 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ZVERENÉ HODNOTY
21/2024/DHZ
0,00 € Silvia Kopas Slovenská národná knižnica
3. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
16/2024/SaP
27 678,60 € OPAlight.SK, s.r.o. Slovenská národná knižnica
3. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
17/2024/SaP
36 796,10 € Ceiba s.r.o. Slovenská národná knižnica
31. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
27/2024/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Turčianska galéria v Martine
30. Máj 2024
Poistná zmluva
18/2024/SaP
1,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Poistná zmluva
13/2024/SaP
5,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
59/2024/AUT
135,00 € PhDr. Anna Falisová, PhD. Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
60/2024/AUT
60,00 € doc. RNDr. Juraj Šebesta, CSc. Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
61/2024/AUT
47,50 € Mgr. Michal Budaj Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
62/2024/AUT
0,00 € Mgr. Monika Váleková Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
63/2024/AUT
0,00 € JUDr. Peter Kerecman, PhD. Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
19/2024/AUT
30,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
20/2024/AUT
25,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
21/2024/AUT
100,00 € Mgr. Rozália Cenigová Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
22/2024/AUT
15,00 € PhDr. Ľudmila Čelková Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
23/2024/AUT
0,00 € Mgr. Ida Girašková Slovenská národná knižnica