Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Darovacia zmluva
20/2022/DAR
0,00 € PhDr. Nora Baráthová Slovenská národná knižnica
1. December 2022
Darovacia zmluva
21/2022/DAR
0,00 € PhDr. Andrea Ostrihoňová, CSc. Slovenská národná knižnica
1. December 2022
Darovacia zmluva
22/2022/DAR
0,00 € Ing. Juraj Koperdák, PhD. Slovenská národná knižnica
1. December 2022
Darovacia zmluva
23/2022/DAR
0,00 € Mgr. František Maria Kadlečík Slovenská národná knižnica
1. December 2022
Darovacia zmluva
24/2022/DAR
0,00 € RNDr. Marie Juklová Slovenská národná knižnica
1. December 2022
Darovacia zmluva
25/2022/DAR
0,00 € PaedDr. Sylvia Maliariková, PhD. Slovenská národná knižnica
25. November 2022
Poistná zmluva
39/2022/SaP
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
25. November 2022
Poistná zmluva
40/2022/SaP
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
25. November 2022
Poistná zmluva
41/2022/SaP
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
23. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme
3/2022/ZZNP
271,40 € Slovenská národná knižnica Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
23. November 2022
Kúpna zmluva
13/2022/KPZ
312,00 € Otto Váňa Slovenská národná knižnica
23. November 2022
Kúpna zmluva
14/2022/KPZ
2 154,00 € RNDr. Michal Winczer, PhD. Slovenská národná knižnica
23. November 2022
Kúpna zmluva
15/2022/KPZ
1 000,00 € MUDr. Anna Kováčová-Habovštiaková Slovenská národná knižnica
23. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme
4/2022/ZZNP
59,66 € Slovenská národná knižnica OZ Dobré veci v obci
21. November 2022
Zmluva o výpožičke
41/2022/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
21. November 2022
Rámcová dohoda
38/2022/SaP
26 640,00 € Koval systems, a.s. Slovenská národná knižnica
14. November 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
3/2022/PREV
0,00 € Matica slovenská Slovenská národná knižnica
14. November 2022
Dohoda o urovnaní
36/2022/ZZ
2 519,51 € FRONTINUS s.r.o. Slovenská národná knižnica
11. November 2022
Kúpna zmluva
9/2022/KPZ
220,00 € Mgr. Adam Galko Slovenská národná knižnica
11. November 2022
Kúpna zmluva
10/2022/KPZ
12 900,00 € Alexandra Baker Slovenská národná knižnica