Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Licenčná zmluva
109/2024/AUT
0,00 € Viktorija Vaitkevičiūtė Slovenská národná knižnica
11. Jún 2024
Licenčná zmluva
110/2024/AUT
0,00 € Anna Tüskés, PhD. Slovenská národná knižnica
11. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
117/2024/AUT
151,00 € Ing. Bc. Mária Rošková Slovenská národná knižnica
11. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
119/2024/AUT
145,00 € Mgr. Juraj Bubnáš, PhD. Slovenská národná knižnica
11. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
120/2024/AUT
0,00 € Mgr. Adam Galko Slovenská národná knižnica
11. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
121/2024/AUT
100,00 € doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Slovenská národná knižnica
11. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
124/2024/AUT
0,00 € Alica Krištofová Slovenská národná knižnica
14. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
1/2024/ZZNP
180,83 € Slovenská národná knižnica Matica slovenská
10. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
96/2024/AUT
0,00 € Dr. Andreea Mârza Slovenská národná knižnica
10. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
97/2024/AUT
0,00 € PhDr. Eva Mârza Slovenská národná knižnica
10. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
98/2024/AUT
0,00 € Mgr. Bronislava Navarová Slovenská národná knižnica
10. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
99/2024/AUT
0,00 € Mgr. Mária Ondriová, PhD. Slovenská národná knižnica
10. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
100/2024/AUT
0,00 € Dr. Ingrid Papp Slovenská národná knižnica
10. Jún 2024
Licenčná zmluva
101/2024/AUT
0,00 € Júlianna Papp, PhD. Slovenská národná knižnica
10. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
102/2024/AUT
0,00 € Mgr. Lenka Rišková, PhD. Slovenská národná knižnica
10. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
103/2024/AUT
0,00 € Mgr. Peter Ruščin, PhD. Slovenská národná knižnica
10. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
104/2024/AUT
0,00 € Mgr. Michaela Sibylová, PhD. Slovenská národná knižnica
10. Jún 2024
Licenčná zmluva
105/2024/AUT
0,00 € Tomasz Stolarczyk, PhD. Slovenská národná knižnica
6. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
74/2024/AUT
100,00 € prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. Slovenská národná knižnica
6. Jún 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
81/2024/AUT
0,00 € Mgr. Miriam Ambrúžová Poriezová, PhD., Mgr. Tomáš Janura, PhD. Slovenská národná knižnica