Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Poistná zmluva
12/2024/SaP
1,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
25/2024/ZZ
0,00 € Rastislav Mikula Slovenská národná knižnica
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
17/2024/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Mesto Kežmarok
7. Máj 2024
Zmluva o dielo a podaní umeleckého výkonu
58/2024/AUT
400,00 € Vladimír Krausz Slovenská národná knižnica
6. Máj 2024
Zmluva o účasti na besede
24/2024/ZZ
250,00 € Ing. Ivan Bella Slovenská národná knižnica
3. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
53/2024/AUT
125,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
3. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
54/2024/AUT
532,50 € doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Slovenská národná knižnica
3. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
55/2024/AUT
270,00 € Ing. Gabriela Masnicová Slovenská národná knižnica
3. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
56/2024/AUT
67,00 € PhDr. Klára Komorová, PhD. Slovenská národná knižnica
3. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
57/2024/AUT
562,50 € PhDr. Ján Holko Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
22/2024/ZZ
230,00 € Michal Lašut – Fotograf a vydavateľ Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
9/2024/SaP
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
19/2024/ZZ
400,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
40/2024/AUT
0,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
41/2024/AUT
0,00 € doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
42/2024/AUT
0,00 € doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
43/2024/AUT
0,00 € prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
44/2024/AUT
0,00 € PhDr. Daniela Kodajová, PhD. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
45/2024/AUT
0,00 € Mgr. Peter Macho, PhD. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
46/2024/AUT
0,00 € Hana Zelinová Slovenská národná knižnica