Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2015
Nájomná zmluva
2014/1200/2835/38
0,00 € Ľ B VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Máj 2011
Vertrag zwischen dem Lead Partner und den Projektpartnern im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Slowakei - Österreich
2011/1400/1847
0,00 € 1.BIENE, Verein Boden - und Bioenergienetzwerk Nö/EU 2.Institut für Bodenforschung, BOKU Wien 3.Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. Júl 2019
Rámcová zmluva o dielo
2019/2300/4065
180 000,00 € 3D Catch s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. Január 2022
Kúpna zmluva
2021/2100/5223
78 150,00 € 3gon Slovakia, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. December 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme obytnej miestnosti 2012/3300/2093 uzavretej dňa 21.8.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme obytnej miestnosti 2012/3300/2093
189,00 € A V VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. September 2018
Rámcová zmluva o dielo
2018/2210/3816
240 000,00 € A.I.I Technické služby s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
2018/2120/3714
Doplnená
216 000,00 € A.I.I. Technické služby s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Apríl 2022
Zmluva o dielo
2022/2220/5291
300 000,00 € A.I.I. Technické služby s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
2019/2100/3989
Doplnená
300 000,00 € A.I.I. Technické služby s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
2019/1060/4110
Doplnená
360 000,00 € A.I.I. Technické služby s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. Február 2013
Kúpna zmluva
2012_2200_2135
1,20 € A.M. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Marec 2015
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2014/1200/2530
2014/1200/2530
0,00 € A.P.S. INVESTMENT, s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Október 2013
Servisná zmluva
2013/5100/2364
36 000,00 € A.T. Servis, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
6. Október 2014
Servisná zmluva
2014/5120/2739
48 000,00 € A.T. Servis, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Október 2015
SERVISNÁ ZMLUVA
2015/5120/3150
48 000,00 € A.T. Servis, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Marec 2012
Nájomná zmluva
MPV/1/RADVAN NAD DUNAJOM/2012/0012
24,86 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. September 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena in rem
VB/SVD-GN/Radvaň n/D/2011/2440/Kš
545,00 € AA a AS VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Marec 2011
Kúpna zmluva
7/1200/211/V
45,90 € AB VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Október 2011
Kúpna zmluva
48/1200/2011/V
81,45 € AB VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. Január 2012
Kúpna zmluva
85/1200/2011/V
40,72 € AB VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK