Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
RÁMCOVÁ DISTRIBUČNÁ ZMLUVA
2023/3200/6249
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
2. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6367
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Kováč
2. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6368
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Kováč
2. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6348
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ján Stieranka
2. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6349
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ján Stieranka
2. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6363
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Marcel Mach
2. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6364
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Marcel Mach
2. Január 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6365
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Milan Ondruš
2. Január 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6366
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Milan Ondruš
16. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2023/3200/6169
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
16. Október 2023
Zmluva o nájme a užívanítechnických zariadení číslo: 2023/3200/6170
2023/3200/6170
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
16. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2023/3200/6229
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
19. December 2023
ZMLUVA O DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
2023/5400/6303
0,00 € Metsa Tissue Slovakia s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. December 2023
RÁMCOVÁ DISTRIBUČNÁ ZMLUVA
2023/6100/6264
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia na rok 2024
2023/3200/6332
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s .
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Start z tmy na rok 2024
2023/3200/6331
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22. December 2023
Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny
2023/3200/6313
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21. December 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6356
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Branislav Chudý
21. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6357
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Branislav Chudý
21. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
MPV/SVD G-N/ROHOVCE/2021/0416
1 800,58 € Ladislav Brunczvik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK