Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-106
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ASEKON, s.r.o.
21. Jún 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
2023/1410/5711
0,00 € Ing. Tomáš Figura VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0140
67,45 € Mgr. Gabriela Králiková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0183
155,56 € Jarmila Moravcová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0202
7,33 € Anna Sňahničanová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0205
252,34 € Marta Štefanová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služby
2023/6210/6080
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0204
7,33 € Jarmila Degnerová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Máj 2023
EECS Certificate & National Scheme Certificate Master Agreement
2023/3200/6069
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK V-Elektra Slovakia, a.s.
31. Máj 2023
General Agreement Concerning tbe Delivery and Acceptance of Electricity
2022/3200/5486
Doplnená
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ZSE Energia, a.s.
30. Máj 2023
Kúpna zmluva
2023/1410/5753
2 600,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK LZ-STAV s.r.o.
29. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2022/1410/5636
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Anna Rendeková
26. Máj 2023
Nájomná zmluva
2023/1410/6106
150,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK H&R Sales s.r.o.
19. Máj 2023
DOHODA O SPLÁTKOVOM KALENDÁRI
2023/4100/5817
12 847,20 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SKALL, s.r.o.
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
2023/1500/6076
360 000,00 € E-VO, s.r.o. a PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2022/4100/5571
29 815,20 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15. Máj 2023
Zmluva o dielo
2023/1610/5713
1 936 014,82 € Nisaz s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Máj 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6089
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Karol Bakos
12. Máj 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6090
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Karol Bakos
12. Máj 2023
Zmluva o dielo
2022/5200/5657
Doplnená
5 604 966,00 € Združenie ENERGA - SPIE (ENERGA s.r.o. a SPIE Elektrovod, a.s.) VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK