Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2013
Zmluva o dielo a servisná zmluva
2013/1130/2457
299 400,00 € ANECT a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
6. September 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0329
35,88 € Anikó Juhosová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. September 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0228
78,42 € Anita Dunayová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. September 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0248
68,77 € Anita Nagyová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. Júl 2022
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rohovce/2021/0351
1 029,51 € Anna Cinzerová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
25. Máj 2022
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2021/0457
5 071,52 € Anna Dikošová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. Júl 2018
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/2018/0001
0,00 € Anna Diškancová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. Jún 2022
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2021/0359
116,34 € Anna Grajciariková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Október 2021
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/ MOJŠOVA LÚČKA/2021/0249
17,68 € Anna Harčarová, rod. Šmidová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Október 2021
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/ MOJŠOVA LÚČKA/2021/0263
7,83 € Anna Holešová, rod. Trpišová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Máj 2022
KÚPNA ZMLUVA
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2020/0096
114,25 € Anna Ivorová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Jún 2018
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Gabčíkovo/2017/0020
694,00 € Anna Joríková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
MPV/SVD G-N/JAROVCE/2021/0340
45,99 € Anna Jusztinová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. September 2021
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Mojšova Lúčka/2021/0138
238,00 € Anna Kondelčíková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. Jún 2022
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0148
7,24 € Anna Kotešovcová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Január 2020
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Mojšova Lúčka/2019/0370
929,78 € Anna Kováčová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Október 2021
kúpna zmluva
MPV/VDŽ/ MOJŠOVA LÚČKA/2021/0233
45,91 € Anna Kováčová, rod. Janošková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. September 2018
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/2018/0027
0,00 € Anna Lejová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. Február 2016
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/2016/0004
0,00 € Anna Lončíková, rod. Kadáši VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. Február 2016
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/2016/0021
0,00 € Anna Lončíková, rod. Kadáši VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK