Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-008
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Vladimír Bezák
15. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-010
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ADOS-TIMA, s.r.o.
15. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-018
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Rudolf Karasz
15. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-019
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Gabalec
15. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-020
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Zdenek Ouzký
15. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
MPV/SVD G-N/ Rohovce/2021/ 0427
1 000,91 € Štefan Tuhela VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
2023/1010/5820
1 177,20 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť - Dunakiliti/Mliečno/2022/0538
402,34 € Ing. arch. Zoltán Molnár a ildikó Molnár VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť - Dunakiliti/Mliečno/2022/0542
201,17 € László Vésey VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2021/0189
1,76 € Anton Stračiak VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0164
72,97 € Marie Ďurišová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0165
72,97 € Dáša Ďurišová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
6. Marec 2023
Nájomná zmluva
2023/1600/5803
336,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK KMVK s.r.o.
3. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022/1410/5499
736,65 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK František Brumerčík a Eva Brumerčíková
2. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť- Dunakilitl/Mliečno/2022/0539
919,89 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Marec 2023
Rámcová zmluva o dielo a o poskytovaní služieb
2022/4100/5573
228 327,60 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0181
56,59 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Jozef Singer
28. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2021/0188
128,55 € Eva Hudecová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0501
988,43 € Radovan Kadaši VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0499
4 712,63 € Marika Šmidová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK