Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0239
14,48 € Jana Hudecová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. Október 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0240
16,29 € Peter Tichý VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10. Október 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2022/0509
24,48 € Daniela Kubová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
2022/1400/5632
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská republika zastúpená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
5. Október 2023
Poistná zmluva
2023/3130/6213
151,77 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
5. Október 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6250
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Kristián Lokaj
5. Október 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6251
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Kristián Lokaj
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2023/6200/6224
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/6210/6204
420 000,00 € MS Facility Services, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Október 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6231
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ján Stieranka
3. Október 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6232
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Ján Stieranka
3. Október 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6200
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK PhDr. Lukáš Baldovský
3. Október 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6201
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK PhDr. Lukáš Baldovský
29. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0235
5,59 € Štefan Ďuriš VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0236
5,59 € Mária Markuľáková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0225
0,40 € Andrea Zavadilová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. September 2023
Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2023/1410/5821
0,00 € Ján Haršaník VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2022/0492
605,88 € Anna Kadašiová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2022/0497
1 678,34 € Eva Ilovská VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2023/0587
235,08 € Pavol Funtík VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK