Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Zmluva o dielo
2022/2320/5481
26 844,00 € NAUTILUS, spol. s r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2022/4100/5508
26 789,40 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK MH Teplárenský holding, a.s.
10. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/2140/5778
508 137,60 € Slovenský hydrometeorologický ústav VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2022/2400/5692
23 824 350,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
9. Február 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
2023/1410/5777
34 796,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2023/1200/5780
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
7. Február 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/1620/5758
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martin Kozár
7. Február 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/1620/5759
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martin Kozár
6. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
MPV/SVD G-N/JAROVCE/2021/0418
5 895,43 € Železnice Slovenskej republiky VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
6. Február 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
2023/1010/5760
955,20 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Február 2023
Zmluva o dielo
2022/2310/5666
53 427,60 € SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022/1410/5501
874,37 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mesto Komárno
3. Február 2023
Kúpna zmluva
2022/1410/5436
810,62 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Peter Bistiak
3. Február 2023
Kúpna zmluva
2022/1410/5555
94,23 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Mária Kobrtková
2. Február 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/1600/5705
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Lukáš Humaj
2. Február 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/1600/5704
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Lukáš Humaj
2. Február 2023
Zmluva o dielo
2022/2200/5456
2 988 000,00 € Strojírny Brno, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Február 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2022/1600/5672
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Radomír Macháček
1. Február 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/1600/5709
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Radomír Macháček
1. Február 2023
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb
2022/2320/5642
79 164,00 € Beeli s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK