Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2013
Nájomná zmluva
16/1200/2013/2329
458,15 € AP VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10. December 2013
Zmluva o dielo
2013/3400/2446
118 800,00 € Apertis, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. Apríl 2017
Zmluva o dielo
2017/3200/3469
82 800,00 € Apertis, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Marec 2018
Zmluva o dielo
2018/3200/3701
177 000,00 € Apertis, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
6. December 2018
Zmluva o dielo
2018/6200/3908
143 400,00 € Apertis, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. Júl 2017
Zmluva na servis, opravy a údržbu
2017/2310/3505
420 000,00 € APROPO SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. Jún 2018
Zmluva o dielo
2018/2310/3735
111 840,00 € APROPO SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
2. Júl 2018
Zmluva o dielo
2018/2310/3741
47 082,24 € APROPO SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. September 2018
Zmluva na servis, opravy a údržbu
2018/2310/3782
420 000,00 € APROPO SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. November 2019
Zmluva na servis, opravy a údržbu
2019/2210/4155
456 000,00 € APROPO SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. December 2019
Zmluva o dielo
2019/2210/4311
59 903,42 € APROPO SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Február 2021
ZMLUVA NA SERVIS, OPRAVY A ÚDRŽBU
2020/2210/4967
420 000,00 € APROPO SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Marec 2012
Zmluva o dielo
2011/2100/1940
650 902,14 € APROPO spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. Január 2017
Dohoda o urovnaní
2017/2300/3435
99 072,87 € APROPO, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. Apríl 2011
Zmluva o servisnej podpore
2011/2300/1815
177 767,16 € APROPO, spol. s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. Apríl 2011
Zmluva o servisnej podpore
2011/2300/1816
25 611,00 € APROPO, spol. s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Jún 2011
Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo
Dodatok č.2 ku Zml.č.2010/2300/1680
97 259,92 € AQUA INVEST SLOVAKIA, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10. November 2011
Zmluva o dielo
2011/2100/1911
153 458,84 € AQUA INVEST SLOVAKIA, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Marec 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2011/2100/1911
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2011/2100/1911
270 581,87 € AQUA INVEST SLOVAKIA, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Marec 2021
Zmluva o dielo
2020/2210/4389
Doplnená
219 600,00 € AQUAMIN s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK