Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Zmluva o dielo
2022/5300/5334
186 000,00 € LDanTech s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Február 2023
Zmluva o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti
2023/1100/5712
600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Február 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
2023/1600/5706
126,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Michaela Pekná
31. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
2022/1300/5543
415 200,00 € Vision IT Solutions, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022/1410/5622
1 597,00 € Branislav Horváth a Veronika Horváthová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Január 2023
Dohoda o vyplatení mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce v AB Karloveská
2023/1000/5762
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Základná odborová organizácia pri VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBE, ŠTÁTNOM PODNIKU
26. Január 2023
Kúpna zmluva
2022/5300/5671
73 848,00 € N.C.N. SLOVAKIA s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Január 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2022/1600/5658
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Marián Dobrovics
26. Január 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2022/1600/5659
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Marián Dobrovics
26. Január 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/1600/5702
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Václav Sušienka
26. Január 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/1600/5703
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Václav Sušienka
25. Január 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0185
128,55 € Janka Šupolíková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
25. Január 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0180
56,59 € Mária Zvarová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
25. Január 2023
Zmluva o dielo
2020/2300/4403
7 644 650,00 € INGSTEEL, spol. s r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK + NIF Nemzeti lnfrastruktúra Fejlesztô Zártkorííen Múkodô Részvénytársaság
25. Január 2023
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva
2022/1410/5682
675,39 € Ľubica Bolčeková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
25. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2022/3200/5688
52 800,00 € ENERGODATA spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking
2023/3110/5715
0,00 € Tatrabanka, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. Január 2023
Zmluva o dielo
2022/2230/5489
293 152,90 € BETAMONT s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. Január 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/1600/5707
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Róbert Tatai
18. Január 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/1600/5708
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Róbert Tatai