Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2017
Rámcová zmluva o dielo
2017/2400/3552
298 800,00 € AQUATIS a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. November 2017
Zmluva o dielo
2017/2400/3513
163 200,00 € AQUATIS a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. September 2018
Zmluva o dielo
2018/2300/3800
119 400,00 € AQUATIS a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30. Január 2019
Zmluva o dielo
2017/1050/3572
142 320,00 € AQUATIS a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Júl 2011
Kúpna zmluva
MPV/SVD-GN/Jarovce/2011/192-22
338,78 € AR VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. Júl 2018
Kúpna zmluva
2018/2320/3756
125 114,40 € ARAKO Slovakia, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. Júl 2014
Kúpna zmluva a licenčná zmluva
2014/1130/2682
37 843,20 € ArcGEO Information Systems spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. Január 2018
Zmluva o dielo
2017/4010/3665
39 889,20 € ArcGEO Information Systems spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Október 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 3296/5400/2010
3296/5400/2010
1 470,76 € ARM-ZA s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. August 2019
Zmluva o dielo
2019/6100/3987
80 400,00 € ARMATURYSK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. November 2019
Zmluva o dielo
2019/6100/4107
89 940,00 € ARMATURYSK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Marec 2022
Rámcová zmluva o dielo
2021/1060/5213
57 600,00 € Arnea s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. August 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2022/1610/5488
168 000,00 € Arnea s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. August 2015
Zmluva o zriadení vecného bremena
2015/1200/3136
0,00 € Árpád Kossár VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. September 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0352
178,86 € Arpád Kovács VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Október 2014
Kúpna zmluva
2014/2000/2717
791,32 € Arpád Nagy VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. August 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0207
116,62 € Arpád Somogyi VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. September 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0155
689,09 € Artúr Csiba VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
6. September 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0361
67,28 € Artúr Szalay VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. November 2016
Rámcová zmluva o nájme motorových vozidiel
2016/1220/3371
Doplnená
1 105,20 € ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK