Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2012
Kúpna zmluva
76/1200/2011/V
1 202,58 € AK VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10. Máj 2019
Zmluva o dielo
2019/2220/4028
212 251,96 € AKVAMONT s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Júl 2011
Kúpna zmluva
33/1200/2011/V
11,55 € AL VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. August 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0180
248,18 € Aladár Szalay VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. Júl 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
2016/3000/3426
132 000,00 € ALDEASA AUDIT, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
2019/3000/4039
216 000,00 € ALDEASA AUDIT, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. August 2020
Dohoda o zapožičaní vecí na užívanie
2020/1030/4847
66 863,32 € ALEF Distribution SK, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. Február 2016
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/2016/0010
0,00 € Alena Hudecová, rod. Danajová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. December 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0069
386,13 € Alexander Bittera VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. September 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0094
56,00 € Alexander Boraros VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. September 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0137
158,61 € Alexander Csefalvay VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Október 2015
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Gabčíkovo/2015/0015
1 220,27 € Alexander Fekete VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10. September 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0104
116,62 € Alexander Vonyik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Október 2015
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Gabčíkovo/2015/0004
489,38 € Alfonz Bodó VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Október 2015
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Gabčíkovo/2015/0005
504,53 € Alfonz Derzsi VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
6. Marec 2015
Dohoda o zmene zmluvnej strany
2015/3000/2942
0,00 € ALGA – Mgr. Gabriela Vidová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. Máj 2017
Zmluva o dielo
2017/1030/3483
238 880,00 € ALISON Slovakia s. r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. November 2017
Zmluva o dielo
2017/1030/3603
286 680,00 € ALISON Slovakia s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. September 2018
Zmluva o dielo
2018/1030/3792
289 176,00 € ALISON Slovakia s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Január 2013
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
2012/3300/2132
360 000,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK