Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2013
Poistná zmluva
2013/3300/2188
18 965,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. Február 2016
Poistná zmluva
2016/3010/3258
16 650,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. December 2016
Poistná zmluva
2016/3130/3413
37 600,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. August 2018
Poistná zmluva
2018/2000/3812
280,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. November 2018
Poistná zmluva
2018/3000/3919
Doplnená
40 600,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Apríl 2022
Poistná zmluva
2022/3130/5309
1 600,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. Január 2012
Poistná zmluva
2011/1000/1945
18 965,00 € ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Marec 2014
Poistná zmluva
2014/3000/2528
17 525,00 € ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12. Január 2015
Poistná zmluva
2014/3000/2826
17 525,00 € ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Marec 2015
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve
2014/3000/2826 Dodatok č. 1
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. September 2015
Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 770 000 108
2015/3010/3068 Dodatok č. 3
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17. September 2012
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 411 011 451, číslo poisteného: 2010/1400/1779
2010/1400/1779 Dodatok č. 1
413 270,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. a KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. September 2018
Zmluva o dielo
2018/1030/3802
354 000,00 € ALTRON SK, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. September 2018
Zmluva o dielo
2018/2320/3799
177 420,00 € ALTRON SK, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. September 2019
Zmluva o dielo a servisná zmluva
2019/4000/4085
Doplnená
1 776 000,00 € ALTRON SK, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. November 2019
Zmluva o dielo
2019/2230/4150
157 200,00 € ALTRON SK, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. August 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0185
753,79 € Alžbeta Csóková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
MPV/SVD G-N/JAROVCE/2021/0335
20,12 € Alžbeta Fandlová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. August 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0237
116,62 € Alžbeta Fojtíková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. August 2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0281
143,53 € Alžbeta Makkyová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK