Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0498
3 184,21 € Vlasta Hanuljaková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2021/0441
199,01 € Oľga Hrdá VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2021/0433
933,15 € Anton Klocáň VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/ROHOVCE/2021/0414
225,07 € Ladislav Oravec VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/R0H0VCE/2021/0415
225,07 € lbolya Bodoová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/ROHOVCE/2021/0417
3 151,02 € Ing. Tibor Kovács VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0505
2,45 € Marta Samcová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0506
2,45 € Daniel Samec VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0510
24,48 € Róbert llovský VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Február 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/1620/5767
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Arnold Gaál
22. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/ HAMULIAKOVO/2021/ 0462
2 421,26 € Obec Hamuliakovo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. Február 2023
Zmluva o dielo
2022/2310/5669
290 400,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. Február 2023
ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE
2023/3110/5797
0,00 € Tatra banka, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. Február 2023
Nájomná zmluva
2022/1410/5572
33,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ŽILINSKÝ SAMOPSRÁVNY KRAJ SO SÍDLOM V ŽILINE
17. Február 2023
Zmluva o dielo
2021/2210/5112
Doplnená
204 105,60 € D.M.V. s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
2022/3000/5621
360 000,00 € Grant Thornton Advisory s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
16. Február 2023
Kúpna zmluva
2022/1300/5681
292 892,27 € GAMO a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. Február 2023
Zmluva o dielo
2023/2130/5693
77 880,00 € PROCESS TECHNIK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. Február 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
023/1620/5736
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Kristián Lokaj
14. Február 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/1620/5737
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Kristián Lokaj