Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/4/2011
310311d
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/5/2011
310311e
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/6/2011
310311f
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/7/2011
310311g
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/8/2011
310311h
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/9/2011
310311ch
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/10/2011
310311i
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/11/2011
310311j
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Zmluva na uzavretie zmluvy o dielo
310311k
Doplnená
0,00 € CITONOVA spol. s r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
28. Jún 2011
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE predsedu predstavenstva
17062011a
0,00 € MUDr. Tomáš Sieber Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Jún 2011
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE podpredsedu predstavenstva
17062011b
0,00 € MUDr. Milan Šudák, PhD. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Jún 2011
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE člena predstavenstva
17062011
0,00 € MUDr. Nataša Džunková Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
7. Júl 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
06072011
0,00 € PHAREX, spol. s r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
11. Júl 2011
Zmluva o pripojení
A5725176
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
18. Júl 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
18072011
0,00 € BANCHEM, s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Júl 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
19072011a
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
6. September 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
06092011
0,00 € HARTMANN - RICO spol. s r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
Kúpna zmluva
kzcast1
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
Kúpna zmluva
002
Doplnená
0,00 € MARTEK MEDICAL a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
Kúpna zmluva
003
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.