Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2018
Kúpna zmluva
190
Doplnená
5 800 000,00 € Elekta Services, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
5. August 2019
Poistná zmluva
4619010809
4 200 000,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Venna insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Október 2018
Rámcová dohoda
207
2 597 636,55 € MED-ART, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
301.2021
2 468 872,62 € Roche Slovensko, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
2972021
2 352 385,42 € MED-ART, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Január 2016
Kúpna zmluva a zmluva o dielo
0166
1 599 960,00 € AMEDIS spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
20. Marec 2013
Kúpna zmluva a zmluva o dielo
1172013
1 405 798,00 € PHARMA GROUP, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz29
1 005 696,00 € MEDICAL GROUP SK a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
5. August 2019
Zmluva o účelovom úvere
0557/19/80423
Doplnená
1 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
5. August 2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
0558/19/80423
1 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz28
988 998,00 € MEDICAL GROUP SK a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
2982021
943 793,00 € MEDICAL GROUP SK, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz30
668 116,00 € MEDICAL GROUP SK a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
1. Marec 2021
Zmluva na poskytovaní služieb "Zabezpečovanie stravovania pre pacientov
1142021
Doplnená
644 560,81 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica sv. Michala, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. September 2014
Zmluva na poskytovanie služieb "Zabezpečenie stravovania pre pacientov"
114
513 276,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Jún 2021
Rámcová dohoda
3022021
495 869,02 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
20. Marec 2013
Kúpna zmluva a zmluva o dielo
1182013
469 200,00 € PHARMA GROUP, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Február 2019
ZMLUVA na poskytovanie služieb „Zabezpečenie stravovania pre pacientov“
049
Doplnená
462 666,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Október 2023
Rámcová dohoda
373
441 726,00 € B. Braun Medical s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečovanie stravovania pre pacientov
414
423 900,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.