Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
I/79 Hriadky – Trebišov, rekonštrukcia cesty
1933/6300/2023
3 879 741,52 € SKANSKA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
3. November 2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapaI/66 Dobrá Niva – Breziny
1772/6231/2021
Doplnená
6 011 150,45 € Metrostav DS a.s. Bratislava Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Január 2012
ZoD na uskutočnenie stavebných prác časť č. 3 - Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v správe SSC, IVSC Košice
28/2012
Doplnená
3 856 821,11 € Doprastav, a.s. Slovenská správa ciest
16. Jún 2023
Rekonštrukcia križovatky ciest I/16 – I/72 – II/531 v Rimavskej Sobote
1513/1230/2023
Doplnená
4 400 608,39 € OHLA ŽS, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
27. Júl 2016
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách I. triedyv správe SSC – 2016 (časť 3. IVSC Žilina)
579/6431/2016
Doplnená
3 769 548,00 € SAROUTE, s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. November 2011
Dodatok č. 8 k ZoD na stavbu I/15 DOMAŠA rekonštrukcia vozovky
1146/6350/2008/04/08-8
3 610 346,48 € Združenie JV Domaša Slovenská správa ciest
26. Máj 2023
Zabezpečenie funkčnosti odlučovačov ropných látok a cestných priepustov v rámci IVSC Košice
1345/1220/2023
3 593 298,00 € EBA, s.r.o Slovenská správa ciest, Bratislava
13. September 2011
Dodatok č. 7 k ZoD na stavbu I/15 Domaša - rekonštrukcia vozovky
1146/6350/2008/04/08-7
3 591 672,84 € Strabag, s.r.o. Slovenská správa ciest
2. August 2013
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách l. triedy v správe SSC - 2013 - časť Č. 1 - IVSC Bratislava
1736/6131/2013
3 561 297,12 € SATES a.s. Slovenská správa ciest
25. Máj 2023
I/59 Donovaly - križovatka
1330/1230/2023
Doplnená
3 532 762,13 € Združenie I/59 Donovaly – križovatka, Metrostav DS – Viakorp, vedúci člen združenia: Metrostav DS a.s., Košická 49, 821 08 Bratislava Slovenská správa ciest, Bratislava
18. Október 2016
"Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno-komárom-prístupová komunikácia - stavebné práce
764/6131/2016
Doplnená
3 503 820,00 € Váhostav-SK, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Júl 2024
I/18 ZA Strečno km 471,400-472,400 – sanácia nestabilného svahu
1192/5120/2024
3 479 394,62 € Swietelsky stavební s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
12. Október 2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa I/16 Rakytník – R2 Figa
1577/6231/2021
Doplnená
5 129 931,14 € COLAS Slovakia a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Apríl 2022
Rámcová dohoda - Vodorovné dopravné značenie pre časť č. 1 - SSC IVSC Bratislava
344/1200/2022
Doplnená
3 448 500,00 € SAROUTE, s. r. o. Slovenská správa ciest
9. Máj 2018
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky
1199/6350/2017
Doplnená
3 293 747,05 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Júl 2017
I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária
2065/6350/2017
Doplnená
3 215 518,22 € METROSTAV a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
27. Jún 2014
I/67 Vernárska tiesňava - Hranovnícke pleso, rekonštrukcia - havária
1197/6331/2014
Doplnená
3 190 579,15 € GEOstatik s.r.o. Žilina Slovenská správa ciest, Bratislava
8. November 2018
Súvislá obnova krytu vozovky na cestách I. triedy v správe IVSC Žilina - úsek č.4 až 14
3611/6431/2018
Doplnená
3 150 747,55 € CESTY SK s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
5. August 2013
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách I. triedy v správe SSC - 2013 - časť č. 3 IVSC Žilina
1784/2013
3 119 220,00 € SAROUTE, s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
15. Jún 2023
I/18 - 383 Lučivná most
1504/6300/2023
Doplnená
3 172 936,36 € C.M.R. Slovakia, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava