Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 11361/6353/2020
785/6353/2020
0,00 € Slovenský pozemkový fond Slovenská správa ciest, Bratislava
20. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 12663/6353/2019
719/6353/2019
0,00 € Slovenský pozemkový fond Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Jún 2024
Nájomná zmluva - VaBP mostov na cestách I. triedy, 1. etapa, I/13 Medveďov, most ev. č. 13-006
2169/3320-BA/2023
84,24 € Molnár Július Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Jún 2024
Dohoda o používaní referentských vozidiel JUDr. Stanislav Gaboš
1088/6342/2024
0,00 € Gaboš Stanislav JUDr. - SSC IVSC Košice - 6300 Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Jún 2024
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť III - I/18 Hozelec - Hôrka
1087/5120/2024
1 321 412,12 € Združenie Východ EUROVIA - DOPRASTAV EUROVIA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Jún 2024
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť III - I/18 Petrovce n/L - Topoľany
1089/5120/2024
1 217 844,14 € Združenie Východ EUROVIA - DOPRASTAV EUROVIA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 10434/6253/2024
613/3310-BB/2024
243,14 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Jún 2024
Rekonštrukcia križovatky ciest I/16-I/72-II/531 v R.Sobote - Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka
104/6260/2024
0,00 € RS-real , s..r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - 311/6232/2022
311/3300/2024
253,92 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Jún 2024
Dohoda o uznaní a urovnaní záväzku
1090/6241/2024
318,65 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. BA Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
422/3310-KE/2024
47,61 € Herstek Róbert rod. Herstek Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
466/3310-KE/2024
15,87 € Uhrová Anna Ing. rod. Kuľková Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
425/3310-KE/2024
19,14 € Juščáková Monika rod. Tomčiková Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
462/3310-KE/2024
5,76 € Leščinská Daniela rod. Leščinská Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
438/3310-KE/2024
2,49 € Koňariková Anna rod. Knapová Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
408/3310-KE/2024
29,49 € DELEJ Viktor Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
437/3310-KE/2024
7,46 € KNAPOVA VIERA rod. RADVANSKÁ Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
424/3310-KE/2024
41,36 € KNAP JÁN Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
482/3310-KE/2024
30,96 € Lazurová Marta rod. Knapová Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
460/3310-KE/2024
3,22 € Šesták Ján JUDr. rod. Šesták Slovenská správa ciest, Bratislava