Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2013
Zmluva č. 7/21/2011
7/21/2011
4 631 114,64 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
24. Marec 2016
Zmluva o podnajme nebyt. priestorov
Zmluva o podnájme nebyt. priestorov
4 596 580,80 € ASTON BUILDING s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
25. Február 2022
Poistná zmluva č. 8-863-014017
06/2022 TT
4 540 285,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
23. Júl 2021
Dohoda o urovnaní
Dohoda 1
4 300 000,00 € REFIN B.A. s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13. Február 2013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti S 33/1-827 118-01/KZ13
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti S 33/1-827 118-01/KZ13
4 298 667,78 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
10. Február 2012
ZMLUVA O FINANČNOM NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ
700186
4 283 769,60 € ING Lease (C.R.), s.r.o., organizačná zložka Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
14. December 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecných bremien č. S 53-874 604-03/KZ22
S 53-874 604-03/KZ22 (Opravovňa vozňov Žilina)
4 256 511,52 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko,a.s.
13. November 2019
Zmluva o nepeňažnom vklade
R2019/600
4 139 860,80 € BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
30. August 2018
Zmluva o účelovom úvere č. 0576/18/44012
0576/18/44012
Doplnená
4 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
16. August 2023
Nájom dopravného prostriedku – nákladných vozňov radu Eanos
1100052765/94825/2023-U30
3 849 144,00 € Tenutado SK, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
28. Február 2017
Poistná zmluva
č. poistníka 29909/2016-O8, č. poistiteľa 8-863-010633
3 843 500,00 € Colonnade Insurance S.A., Allianz - Slovenská poisťovňa, Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
25. November 2016
Prenájom nákladných vozňov
dodatok 1 k Zmluve 6/2012/P
3 433 036,53 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
21. Máj 2015
Kúpna zmluva
R2015/355
3 242 371,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.
24. Júl 2018
Zmluva o dielo na komplexnú realizáciu rozšírenia funkcionality VDS a ISP
28638/2017-O8
Doplnená
3 019 329,50 € Konzorcium - VSL Software, a.s. a OLTIS Slovakia s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
20. December 2013
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
14105/2013-O8
2 868 890,74 € MAGNA E.A., s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
28. December 2015
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
11039/2015-O8
Doplnená
2 647 893,31 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
27. December 2017
Zmluva o zabezpečení prepravných a súvisiacich služieb
11/2017-Lokorail
2 400 000,00 € LOKORAIL, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
4. November 2016
Zmluva o dielo na rekonštrukciu riadiaceho systému HDV radu 363
6771/1/2015-O8
Doplnená
2 342 400,00 € HMH, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
28. Marec 2012
ZMLUVA O FINANČNOM NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ Č. 700189
ZMLUVA O FINANČNOM NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ Č. 700189
2 263 150,80 € ING Lease (C.R.), s.r.o., organizačná zložka Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
28. Júl 2017
Kúpna zmluva k leasingovým zmluvám č. 1000260 a 1000321 až 1000401
Kúpna zmluva k leasingovým zmluvám č. 1000260 a 1000321 až 1000401
2 151 751,68 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.