Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2018
Nafta motorová trakčná
1174791/MAT
110 021,76 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
7. August 2013
Zmluva o poskytovaní závodného stravovania
31890/2013-O8
Doplnená
108 576,00 € CBC Gastro services, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
19. Január 2018
Dodatok č. 1 k NZ 809594381-1-10
Dodatok č. 1 k NZ č.809594 381-1-10
108 465,70 € ŽSR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
19. Marec 2015
Zmluva o dielo
13372/2014-O8
108 242,70 € MONTAGNE, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
20. November 2017
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
1052/09/02
107 786,00 € Recyklačný fond v likvidácii Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
4. Apríl 2018
Kúpna zmluva
S 33/1-809 594-01/KZ18
105 960,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.
9. Júl 2013
Kúpna zmluva
12923/2013-O8
105 100,80 € EVPÚ, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
22. November 2013
Predaj 9 ks nákladných vozňov typ Falls
27915/2013-S81
104 532,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
11. Október 2012
Rámcová dohoda č. 3578/1/2012-S34
3578/1/2012-S34
103 526,66 € Viktor Pavčo - POVI Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
19. Október 2022
Kúpna zmluva na cestné motorové vozidlo kategórie N2
1100048597/82583/2022-S31
103 440,00 € Tempus - Trans s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
10. Júl 2023
Kúpna zmluva na meracie zariadenie na meranie priemeru dvojkolesí
1100052445/93284/2023-S44
102 960,00 € RMT s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
30. Júl 2015
KÚPNA ZMLUVA na dodanie jednopólových vákuových vypínačov striedavého prúdu
6767/2015-O8
102 825,60 € A-Z LOKOMAT, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
27. Október 2017
Monitoring podzemných a povrchových vôd
1171992/SL
100 904,40 € Centrum enviromentálnych služieb, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
7. December 2016
Kúpna zmluva
2/2016- AAE
100 000,00 € AAE Slovensko s. r. o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
11. Jún 2020
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. 04/2020
04/2020
99 558,62 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. SARO Slovakia s.r.o.
12. November 2015
Kúpna Zmluva č. 30201/KZ-6236/2015
30201/KZ-6236/2015
99 480,66 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10. September 2015
Zmluva o dielo na dodávku a montáž modulárnych komunikačných zariadení HDV r. 363 a upgrade
6769/2015-O8
99 186,00 € T-CZ, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
19. Január 2018
Dodatok č. 1 k NZ č. 809594387-1-10
Dodatok č.1 k NZ č. 809594 387-1-10
96 911,60 € ŽSR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
6. Júl 2012
Zmluva o dielo č.22666/2011-S34
22666/2011-S34
96 000,00 € ŽSR Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
6. Október 2014
Zmluva o dielo
10222/2014-O8
96 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.