Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2016
Odstraňovanie havarijných stavov a porúch, vykonávanie opráv na železničnom zvršku a spodku, výhybkách, trakčnom vedení, točniach a presuvni, elektrických zariadeniach a zariadeniach oznamovacej a zabezpečovacej techniky v majetku ZSSK CARGO
5462/2016-O8
96 000,00 € ŽSR Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9. Október 2017
Univerzálny hrotový sústruh pre RD v Spišskej Novej Vsi
10684/2017-O8
96 000,00 € Trens SK a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
23. August 2013
Rámcová dohoda na ND tlakovej brzdy
9530/2013-O8
95 888,20 € TRANSELCO CZ, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
31. August 2012
Predaj kovového odpadu
21191/2012/O8
95 760,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. TSR Slovakia, spol. s.r.o.
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva na zabezpečenie náhradných dielov na opravy nákladných vozňov - prstenec vonkajší, vnútorný, delený, oporný
1100051316/90850/2023-S44
93 783,00 € Rail Trinity s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
2. Marec 2017
Kúpna zmluva
S 33/1-803 511-01/KZ17
93 000,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Miroslav Šorman
27. Február 2015
Zmluva o dielo
20092/2014-O8
Doplnená
92 791,50 € STREICHER SK, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
18. December 2012
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
11810/2012-O8
91 444,32 € TEMPEST, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
8. December 2015
Prepravné služby tretími dopravcami na ŽSR
1146673/SL
90 000,00 € AXBENET, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13. Apríl 2012
Zmluva č. 3802/2012-S34 na poskytovanie služieb pomocnej prevádzky
3802/2012-S34
87 600,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
28. Apríl 2014
Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov COSID
16566/2013-O8
86 400,00 € ŽOS Trnava, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
25. November 2015
Rámcová zmluva na dodávku Vymeniteľných rezných doštičiek pre trieskové obrábanie kovov
15656/2015-O8
Doplnená
86 400,00 € Ing. Miroslav Fečko – DIAKOR Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
22. Január 2018
Nafta motorová trakčná
1174789/MAT
85 572,48 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
22. Január 2018
Nafta motorová trakčná
1174793/MAT
85 572,48 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
29. December 2014
Kúpna zmluva - zvýšenie kapacity náhradného zdroja portálového žeriava KP36
9573/2014-O8
85 363,20 € VITCRANE, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
10. December 2018
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
7-02/2500/2018
84 534,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.
13. Február 2013
Zmluva na predaj kovového odpadu
37113/2012-S81
84 300,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s TSR Slovakia, spol.s.r.o.
24. Jún 2015
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 1/2005 o dodávke vody, odvádzaní vôd a odvoze TKO
1/2005 - XII.
84 000,00 € ŽSR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
9. Jún 2015
Dodatok č. 4 K Zmluve č. S 33/1-805556-01/NP12
S 33/1-805556-01/NP12 - IV.
83 561,04 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. organizačná zložka
24. August 2022
Hydraulické zdvíhacie zariadenie
1100048007/81461/2022-S31
81 780,00 € TECHNIA, spol. s r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.