Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2017
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb stavebného dozoru
16959/2017-S81
Doplnená
60 000,00 € MIVAR spol. s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
29. November 2017
Posun v depe
1172842/SL
59 991,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9. Jún 2017
Zmluva o finančnom lízingu č. 9822626
9822626
59 729,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9. Jún 2017
Kúpna zmluva číslo 9822626
Kúpna zmluva číslo 9822626
59 729,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Slovenská sporiteľňa, a.s.
2. November 2018
Automatické spriahadlo
1100028204/2018-O8
59 616,00 € A-Z LOKOMAT, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
25. September 2012
Dodávka PDA zariadení pre čítanie 2D čiarových kódov
13994/2012-O8
59 362,80 € KODYS Slovensko, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9. Júl 2020
Kúpna zmluva na hydraulický pásový nakladač
05/2020
58 800,00 € KIESEL TRADE CS s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
23. Október 2017
Skúšobné zariadenie pre meranie, záznam, vyhodnotenie pneumatických tlakov a ich časových priebehov v jednotlivých častiach brzdového systému ŽKV
16171/2017-O8
58 680,00 € CRESSTO s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
22. August 2022
Hydraulické nožnice
1100047795/81098/2022-S31
58 680,00 € H.M.Transtech spol s r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
5. December 2012
Zmluva o dielo č. 18036/2012-S34
18036/2012-S34
58 651,20 € EVPÚ, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
8. Apríl 2016
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 827053-015/2016/O320-Št
Dodatok č.1 k NZ 827053-015/2016/O320-Št
58 158,26 € ŽSR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15. August 2022
Kladkostrojová dráha s nosnosťou 5t
1100047800/81097/2022-S31
58 158,00 € Daluma žeriavy a dráhy s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
15. Január 2018
Náhradné diely tlakovej brzdy
1172886/MAT
57 474,00 € DAKO-CZ, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
29. Jún 2015
Zmluva o zabezpečení vedenia služobných vlakov pre rozvoz zamestnancov ZSSK CARGO do a zo zamestnania
29165/2014-O8
Doplnená
56 491,68 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
4. December 2019
Kúpna zmluva č. S 33-833 673-03/KZ19
S 33-833 673-03/KZ19
56 100,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ing. Peter Žilák
11. Október 2012
Rámcová dohoda č. 3578/2/2012-S34
3578/2/2012-S34
56 029,25 € Viktor Pavčo - POVI Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9. Jún 2017
Zmluva o finančnom lízingu č. 9822627
9822627
55 812,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9. Jún 2017
Kúpna zmluva číslo 9822627
9822627_Kúpna zmluva
55 812,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Slovenská sporiteľňa, a.s.
18. Október 2018
Kúpna zmluva na striedače s príslušenstvom SK3-48/230
1100028277/2018-O8
55 752,00 € EVPÚ, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
27. Jún 2013
Kúpna zmluva
12923/1/2013-O8
55 584,00 € AUTO-KLIMA Bratislava, s.r.o Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.