Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
122189071
0,00 € Západoslovenská distribučná. a.s. Ministerstvo vnútra SR
12. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122187225
0,00 € Západoslovenská distribučná. a.s. Ministerstvo vnútra SR
5. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 09.12.2019
09122019-4
0,00 € Štefan Rácz - Auto Rácz Ministerstvo vnútra SR
4. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
122181245
0,00 € Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
24. Marec 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-028
78,00 € Martin Sedlák Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
23. Marec 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-040
2 250,00 € Rastislav Šabo Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
22. Marec 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-029
78,00 € Petra Janíčková Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
21. Marec 2022
Dohoda o finančnom urovnaní
CPNR-ON-2022/002581-002
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Regionálny úrad školskej správy
18. Marec 2022
Nájomná zmluva
CPNR-OF-2022/002168-018780-003
8 820,00 € CELTIMA SK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
17. Marec 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-OPP3-159/2022
13,00 € ppor. Mgr. Michaela Valkovičová Ministerstvo vnútra SR
11. Marec 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-017
442,00 € Renáta Prnová Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
11. Marec 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-018
442,00 € Anton Prno Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
11. Marec 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-016
442,00 € Adam Prno Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
8. Marec 2022
Z M L U V A o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2022/002428-009
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Lenka Chobotová
8. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2022/002422-010
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Jozef Mozola
7. Marec 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-009
78,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Erika Balogová
7. Marec 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-010
78,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Juraj Balog
7. Marec 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-012
71,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Marek Polhoš
3. Marec 2022
Dohoda o finančnom urovnaní
CPNR-ON-2022/002581-001
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štatistický úrad SR
28. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. CPNR-ON-2022/001696-008
CPNR-ON-2022/001696-008
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR