Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-059
65,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Daniela Jesenská
13. Jún 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-062
361,52 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Daniel Stojka
2. Jún 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-056
231,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Tomáš Polka
31. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2022/002400-005
0,00 € Obecný úrad Gbelce Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
30. Máj 2022
Dohoda o ukončťení nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov č.01/02/2011/2
CPNR-ON-2022/002691-003
0,00 € Mesto Šahy Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
30. Máj 2022
Kúpna zmluva č. CPNR-ON-2022/000969-018
CPNR-ON-2022/000969-018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Sociálna poisťovna
20. Máj 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-003/2022
0,00 € ppor. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
18. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom nájme
CPNR-ON-2022/003075-002
0,00 € Ministerstvo vnútra SR SMER – sociálna demokracia
13. Máj 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-002/2022
0,00 € ppor. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
9. Máj 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-001/2022
0,00 € ppor. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
4. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02052022
0,00 € PIRANA Sport Club Ministerstvo vnútra SR
4. Máj 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122176258
0,00 € Západoslovenská distribučná. a.s. Ministerstvo vnútra SR
4. Máj 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-050
225,42 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Miloš Kúdela
4. Máj 2022
Zmluva o nájme technického prostriedku
CPNR-OR-2022/002064-019
0,00 € Pekárik Michal Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
3. Máj 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122191733
0,00 € Západoslovenská distribučná. a.s. Ministerstvo vnútra SR
3. Máj 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI1-123/2022
0,00 € ppor. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
2. Máj 2022
DOHODA O UKONČENÍ zmluvy o nájme služobného bytu a dohody o zrážkach zo služobného príjmu
SHNM-OSNM4-2019/000947-015
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Tomáš Stanko
2. Máj 2022
Zámenná zmluva
CPNR-ON-2022/001521-001
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
28. Apríl 2022
Nájomná zmluva
1/2022
0,00 € Spojená škola Ministerstvo vnútra SR
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2022
0,00 € NOVOVITAL Ministerstvo vnútra SR